Học viện chính sách và phát triển tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Trường học viện chính sách và phát triển tuyển sinh 50 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 cụ thể như sau:

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2015 chuyên ngành Chính sách công, Mã số: 60340402 cụ thể như sau:

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học; có khả năng thực hiện công việc trong nghiên cứu, giảng dạy, phân tích, đánh giá, tư vấn và hoạch định chính sách; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

2.2 Hình thức đào tạo: Không tập trung

2.3 Thời gian đào tạo: 2 năm (trong và ngoài giờ hành chính)

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

3.1. Điều kiện về văn bằng: 

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có một trong các điều kiện sau đây:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành Chính sách công;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành Chính sách công và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học tại Học viện;

(Quy định về ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác  với ngành,chuyên ngành Chính sách công và Danh mục các môn học bổ sung kiến thức ngành theo Phụ lục 01 đính kèm)

3.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý đạt loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý dưới loại Khá phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm công tác.

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực trên.

3.3 Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự).

3.4 Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.5 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Học viện.

4. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

4.1 Các môn thi tuyển:

- Môn cơ sở: Kinh tế học (bao gồm: Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô).

- Môn cơ bản: Những vấn đề cơ bản về Chính sách công

- Môn Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo qui định hiện hành.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.

+ Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II Thông tư số  15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh.

4.2 Điều kiện trúng tuyển:

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) thí sinh phải đạt điểm 5,0 trở lên mỗi môn thi theo thang điểm 10 hai môn: môn Kinh tế học và môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công; môn tiếng Anh đạt 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 mới đủ điều kiện xét trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn: Kinh tế học và Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và chỉ tiêu tuyển sinh của chuyên ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì xét đến ưu tiên theo thứ tự:

- Thí sinh là nữ;

- Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công, Môn kinh tế học; Môn Tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm thi cao hơn).

5. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

5.1 Các đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

5.2. Chính sách ưu tiên:

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 (một) điểm vào kết quả điểm thi (Thang điểm 10) cho môn Những vấn đề cơ bản về Chính sách công hoặc Kinh tế học và 10 điểm cho môn tiếng Anh (Thang điểm 100).

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

6. HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP:

6.1. Học bổ sung kiến thức:

- Thí sinh phải hoàn thành học và thi các môn bổ sung kiến thức (BSKT)

trước khi dự thi theo quy định tại Mục 3.

- Thời gian đăng ký học: Từ ngày 05/01/2015 - 05/02/2015;

- Thời gian tổ chức học và thi các môn: Từ ngày 16/02/2015 - 31/3/2015

6.2. Ôn tập:

- Các lớp ôn tập cho kỳ tuyển sinh bao gồm: Kinh tế học, Những vấn đề cơ bản về Chính sách công và Tiếng Anh.

- Thời gian đăng ký ôn tập: Từ ngày 05/01/2015 - 05/02/2015;

- Thời gian tổ chức học ôn thi: Từ ngày 16/02/2015 - 31/3/2015

7. HỒ SƠ, KINH PHÍ TUYỂN SINH:

- Thời gian phát hành: Từ ngày 05/01/2015 – 05/02/2015;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/01/2015 – 31/3/2015.

- Các giấy tờ cần nộp trong Hồ sơ tuyển sinh: Theo Phụ lục 02 (đính kèm). 

- Kinh phí:

+ Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 đồng/hồ sơ.

+ Lệ phí thi tuyển sinh: 450.000 đồng/thí sinh. 

8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN:

8.1. Thời gian tổ chức thi:

- Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ dự kiến tổ chức vào tháng 4/2015.

Lịch cụ thể sẽ được thông báo tại các Bảng tin và trên website của Học viện Chính sách và Phát triển.

- Giấy báo dự thi và giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển) sẽ được gửi cho  thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì nộp kèm hồ sơ và thông báo trên website của Học viện Chính sách và Phát triển 

8.2. Địa điểm thi tuyển:

Học viện Chính sách và Phát triển,

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 8B Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

9. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Học viện Chính sách và Phát triển,

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 8B Phố Tôn Thất Thuyết,

Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 85898694

Mobile: 0968.753799 (Mr. Hùng), 01256.385588 (Ms. Đông)

Fax: 04 37475219

Website: www.apd.edu.vn

(*) Ghi chú: Thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức, ôn thi, phát hành hồ sơ và nộp Hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 601) hoặc đăng ký trực tuyến tại website: www.apd.edu.vn

Theo thethaohangngay

 

Viết bình luận: Học viện chính sách và phát triển tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247