Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố phương án tuyển sinh 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chỉ sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học

- Cơ sở đào tạo phía Bắc (Mã trường: BVH)

Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

1. Đối tượng tuyển sinh:

Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải có chứng chỉ công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT); và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 với các bài thi/môn theo tổ hợp tương ứng các ngành của Học viện; các điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú:

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chỉ sử dụng duy nhất kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 để thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào đại học (không tổ chức sơ tuyển, không xét điều kiện học bạ);

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành và theo một trong các tổ hợp môn thi tương ứng (không giới hạn số lượng ngành khi ĐKXT).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52320104 Truyền thông đa phương tiện 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 180 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ đại học 52340115 Marketing 160 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 190 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 620 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52480203 Công nghệ đa phương tiện 220 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 Trình độ đại học 52480299 An toàn thông tin* 200 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 250 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 400 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Trình độ đại học 52340115 Marketing 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 170 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52480203 Công nghệ đa phương tiện 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52480299 An toàn thông tin* 70 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học thì Học viện sẽ thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học của Học viện.

Ngoài mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nêu trên, Học viện không sử dụng thêm bất kỳ điều kiện nào về điểm học bạ hay kết quả học tập THPT trước khi xét tuyển.

Nguyên tắc xét tuyển:

Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển; Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn thi/bài thi trong cùng một ngành là bằng nhau; Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh.

Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng theo kết quả thi (điểm trúng tuyển giữa các nguyện vọng là bằng nhau), nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên thứ nhất (nguyện vọng 1) thì sẽ được tự động xét tuyển ở nguyện vọng ưu tiên thứ hai (nguyện vọng 2) và kế tiếp (giống như năm 2015 và 2016).

Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì không được xét tuyển tiếp ở nguyện vọng sau; Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30;

Học viện không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển.

- Ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A00, A01

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A00, A01

3

Công nghệ thông tin

D480201

A00, A01

4

An toàn thông tin

D480299

A00, A01

5

Quản trị kinh doanh

D340101

A00, A01, D01

6

Marketing

D340115

A00, A01, D01

7

Kế toán

D340301

A00, A01, D01

8

Công nghệ đa phương tiện

D480203

A00, A01, D01

9

Truyền thông đa phương tiện

D320104

A00, A01, D01

Ghi chú:

Tổ hợp A00: Toán, Lý Hóa;

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Tiếng Anh;

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Tiếng Anh.

 

Học viện tuyển thẳng đối với các thí sinh có kết quả thi 3 môn thi/bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 (tương ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển) từ 27,0 điểm (hai mươi bẩy điểm) trở lên; thí sinh tuyển thẳng được miễn 100% học phí trong năm học đầu tiên.

Miễn học phí cho thí sinh đạt 27 điểm trở lên

Năm 2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục duy trì và áp dụng chính sách học bổng miễn, giảm từ 50% đến 100% học phí trong năm học đầu tiên cho các thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia cao. Cụ thể:

Miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất cho thí sinh đạt kết quả thi từ 27,0 điểm trở lên (điểm theo 3 môn thi/bài thi xét tuyển và điểm ưu tiên) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

Miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất cho thí sinh đạt kết quả thi từ 25,0 điểm đến 26,75 điểm (điểm theo 3 môn thi/bài thi xét tuyển và điểm ưu tiên) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

Học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017 – 2018: khoảng từ 14 triệu đến 15,5 triệu đồng/năm học.

Theo thethaohangngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố phương án tuyển sinh 2017

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH