Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên xét tuyển bổ sung 2022

Học viện Ngân hàng thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2022 tại Phân viện Phú Yên (mã trường NHP) như sau:

Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên xét tuyển bổ sung 2022

Hoc vien Ngan hang Phan vien Phu Yen xet tuyen bo sung 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên xét tuyển bổ sung 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học