Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển nghiên cứu sinh năm 2016

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911) đợt 1năm 2016 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo

Gồm các chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Chăn nuôi, Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa học đất, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Kỹ thuật cơ khí, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu cho đợt 1 năm 2016 là 07 chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

4. Đối tượng đào tạo của Đề án 911

a) Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường).

b) Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:

- Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển);

- Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;

- Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường;

c) Không quá 45 tuổi tính theo nămđăng ký dự tuyển.

5. Thời gian và hình thức đào tạo

a) Thời gian đào tạo: theo yêu cầu của chương trình đào tạo nhưng không quá 4 năm, trong đó có tối đa 6 tháng đi thực tập ở nước ngoài.

b) Hình thức đào tạo: tập trung (NCS dành toàn bộ thời gian học tập và nghiên cứu của khóa học tại cơ sở đào tạo, không kể thời gian đi thực tập tại nước ngoài).

Đối tượng được nêu tại Mục 4a có thể theo học hình thức không tập trung nếu được trường cử đi học có công văn đề nghị. Trong trường hợp này, NCS phải có ít nhất 1,5 năm học tập trung liên tục tại Học viện.

6. Tiêu chuẩn dự tuyển

a) Điều kiện dự tuyển đào tạo ở trong nước đối với đối tượng dự tuyển quy định tại Mục 4a của Thông báo này thực hiện theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

b) Điều kiện dự tuyển đối với đối tượng quy định tại Mục 4b của Thông báo này.

- Về văn bằng phải đáp ứng một trong các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;

- Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp,

- Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển).

- Các điều kiện dự tuyển khác theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

c) Các đối tượng dự tuyển trên phải có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa NCS, bố, mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên (đối với người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển) và trường cử ứng viên dự tuyển khi ứng viên trúng tuyển NCS (Phụ lục II).

7. Điều kiện dự tuyển

a) Về văn bằng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn tại Mục 6b của Thông báo này.Ngoài ra, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, trước khi dự tuyển phải có giấy xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu và 01 đề cương nghiên cứu đề tài luận án:

-   Bài luận về dự định nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo hướng dẫn tại mục 8. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ/Mẫu hồ sơ).

-   Đề cương nghiên cứu đề tài luận án viết theo hướng dẫn tại mục 8. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ/Mẫu hồ sơ.

c) Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (theo mẫu tại mục 8. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ/Mẫu hồ sơ). Những người giới thiệu cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc hoạt động chuyên môn với thí sinh.

d) Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có ít nhất một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau đây:

-   Chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về tiếng Anh, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành tiếng Anh tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

-   Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài bằng tiếng Anh (có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục);

-   Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

e) Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

8. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ 

Thí sinh dự tuyển có thể lấy Mẫu hồ sơ tại địa chỉ website: http://www.vnua.edu.vn/vie/ts.php?aid=39 hoặc liên hệ trực tiếp với Tổ Quản lý đào tạo Tiến sĩ, BanQuản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/12/2015 đến ngày 01/03/2016.

9. Thời gian xét tuyển, công bố kết quả và nhập học

Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 26-27/03/2016.

Công bố kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 10-15/04/2016.

Thời gian nhập học: dự kiến ngày 10-13/05/2016.

10. Danh mục các hướng nghiên cứu và các nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh(chi tiết xem tại Phụ lục I).

11. Lệ phí và học phí

- Trước khi nộp hồ sơ, thí sinh phải có biên lai nộp lệ phí và kinh phí xét tuyển của Ban Tài chính - Kế toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam gồm:

+ Lệ phí dự tuyển NCS: 200.000 đồng/thí sinh.

+ Kinh phí hỗ trợ tiểu ban đánh giá chuyên môn: 1.800.000 đồng/thí sinh.

- Học phí theo quy định hiện hành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 10.750.000 đồng/kỳ.

12. Các thông tin khác

Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam xem tại website:http://www.vnua.edu.vn/vie/vanban.php?cid=14&aid=48.

Mọi chi tiết khác xin liên hệ qua điện thoại (04) 62617614/0932.430000.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển nghiên cứu sinh năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247