Học viện quản lý giáo dục tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Điều kiện dự thi

1.1 về văn bằng

-  Người dự thi có bằng tốt nghiệp dại học ngành đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi. Ngành đúng Cử nhân quản lý, Quản lý giáo dục.

-  Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký dự thi hoặc ngành khác và đối tượng này cần có chứng chỉ bổ sung kiến thức của chuyên ngành dự thi. Lóp bổ sung kiến thức do Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức theo chương trình hiện hành trước các kỳ thi tuyến sinh.

+ Ngành phù hợp: Cử nhân Tâm lý học, cứ nhân Giáo dục học.

+ Ngành gần: Cử nhân các ngành Sư phạm, các ngành liên quan đến giáo dục (Giáo dục đặc biệt, Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học ...), quản lý khoa học công nghệ, chính sách khoa học công nghệ, Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh, cử nhân công tác xã hội  

-  Những người tốt nghiệp đại học ngành khác đang công tác tại ngành giáo dục và đào tạo hoặc liên quan đến giáo dục và dào tạo.

1.2. về kinh nghiệm công tác chuyên môn

-   Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý Giáo dục loại khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp

-  Những đối tượng khác phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác (kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh) trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành đăng ký dự thi, cụ thể: giáo viên, giảng viên, cán bộ, chuyên viên, cán bộ quản lý công tác tại các cơ quan giáo dục, cơ sở giáo dục - đào tạo và các tổ chức xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo.

1.3. Các điều kiện khác

-  Có lý lịch bản thân rõ ràng được cơ quan quản lý nhân sự nơi làm việc xác nhận.

-  Có đủ sức khỏe đế học tập.

-  Nộp hồ sơ đầy đủ. đủng thời gian theo qui định.

2. Đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách ưu tiên

2.1.   Đối tượng ưu tiên

-  Người dự thi có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến hết hạn nộp hồ sơ đặng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành. Những đối tượng này phải có quyết định tiếp nhận công tác, biệt phái công tác hoặc xác nhận công tác của cấp có thẩm quyền (cấp huyện, quận).

-  Người dự thi là thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh.

-  Người dự thi là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

-  Người dự thi là dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đáng hiện hành.

-  Người dự thi là con liệt sĩ.

-  Người dự thi là con đẻ của người hoạt dộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Người dự thi thuộc các đổi tượng ưu tiên trẽn cần có quyết định, giấy xác nhận của các cấp có thấm quyền.

2.2.   Chính sách ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) dược cộng 10 điểm vào môn thi Ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng 01 điểm (thang điểm 10) vào môn thi cơ bản ( Môn Lô gic học).

3. Môn thi tuyển sinh

-  Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo qui định tuyển sinh đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-  Môn Cơ bán: Logic học.

-  Môn Cơ sở: Giáo dục học.

Các đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, dược cơ quan có thấm quyền công nhận văn bằng.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo De án của Bộ GD và ĐT.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngũ' nước ngoài.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 4.5; TOEFL ITP 450; TOEFL CBT 133; TOEFL iBT 45; TOEIC 450: chứng chỉ Bl, các chứng chỉ này trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày đăng ký dự thi) và được cấp bởi cơ sở được Bộ GD và ĐT cho phép.

4. Thời gian thi tuyến sinh: Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 1 Ị, 12 thảng 10 năm 2014

5. Hồ Sơ Dự Thi

a)     Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

b)     Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).

c)     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trú.

d)     Công văn cử đi dự thi và xác nhận thâm niên công tác của thủ trưởng cơ quan quản lý (nếu thí sinh là đối tượng cơ quan cử đi học).

e)      Bản sao công chứng các Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động dài han nơi tuyển dung để chứng nhận thâm niên công tác liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

f)      Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

g)      Giấy chứng nhận sức khỏe.

h)      Bốn ảnh 4x6 mới chụp, mặt sau ghi rồ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

i)       Bốn phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người dự thi.

Hồ sơ không được chấp nhận nếu thiếu 1 trong các giấy tò’ theo yêu cầu trên.

6. Lệ phí dự thi tuyến sinh (không hoàn lại sau khi đã nộp hồ sơ)

-  Lệ phí hồ sơ dự thi: 50.000 đ/hồ sơ

-  Lệ phí dự thi tuyển sinh: 360.000đ/thí sinh (300.000đ đối với trường hợp thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ)

7. Thời gian đăng ký hồ sơ và chuẩn bị cho thi tuyển sinh

-  Hạn nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2014.

-  14 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014, tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi tập trung tại Hội tường nhà A3 - Học viện Quản lý giáo dục để nghe phổ biến kế hoạch học bố túc kiến thức (học bồ túc kiến thức từ ngày 30/8/2014) và công việc chuẩn bị cho thi tuyển sinh. Yêu cầu tất cả các thí sinh có mặt đầy đủ.

Địa điểm phát hành và nhận hồ Sơ thi tuyến

Trung tâm Đào tạo Sau đại học - Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, phòng 306 Nhà Al, Học viện Quản lý giáo dục, số 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Điện thoại: 04.36687430,Fax: 04.38647886. Có thể xem thông báo này trên Website của Học viện: www.niem.cdu.vn

8. Giấy báo dư thi: Yêu cầu thí sinh nhận trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Sau đại học- Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, phòng 306 Nhà Al, Học viện Quản lý giáo dục từ ngày 6/10/2014 đến ngày 9/10/2014 trong giờ hành chính.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện quản lý giáo dục tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247