Học viện tài chính tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 cho 2 ngành: tài chính ngân hàng và kế toán như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Tài chính - Ngân hàng

60.34.02.01

200

2

Kế toán 

60.34.03.01

100

2. Hình thức và thời gian đào tạo

2.1. Hình thức đào tạo: chính quy                

2.2. Thời gian đào tạo: 2,0 năm

3. Hình thức và môn thi  tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.   

3.2. Các môn thi tuyển sinh:

- Môn chủ chốt của chuyên ngành:

+ Tài chính – Ngân hàng: đối với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

+ Kế toán: đối với chuyên ngành Kế toán.

- Môn không chủ chốt: Những Nguyên Lý cơ bản của CNMLN

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).  

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;

d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 01 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

4. Điều kiện dự thi

4.1. Điều kiện văn bằng:

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Tài chính;

c) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định tại Phụ lục 02 của Thông báo này.

4.2. Học bổ sung kiến thức:

Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp (nhưng khác nhau từ 10% trở lên tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành ở trình độ đại học), Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên (tính từ ngày cấp bằng đến ngày hết hạn nộp hồ sơ); người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ  phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học. (Quy định cụ thể về học bổ sung kiến thức tại Phụ lục 03 của Thông báo này).

4.3. Điều kiện thâm niên công tác

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (dưới 5 năm) thuộc ngành đúng, phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại được dự thi sau khi đã tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ bổ sung kiến thức ngành, chuyên ngành của Học viện Tài chính.

4.4. Điều kiện về lý lịch

Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4.5. Điều kiện về sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Học viện Tài chính sẽ xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tùy tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của chuyên ngành đào tạo.

4.6. Điều kiện về hồ sơ:

Thí sinh dự thi phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Tài chính.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tương ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) ở địa phương được quy định tại Điểm a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

5.2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi không chủ chốt của chuyên ngành.

6. Kế hoạch tuyển sinh

6.1. Học bổ sung kiến thức:

Thời gian đăng ký học

Từ 19/10/2015 đến 01/11/2015

Đối với lớp học các buổi tối trong tuần

Từ 24/10/2015 đến 30/10/2015

Đối với lớp học thứ bảy và chủ nhật

Thời gian học BSKT

Từ 02/11/2015 đến 11/01/2016

Đối với lớp học các buổi tối trong tuần

Từ 31/10/2015 đến 11/01/2016

Đối với lớp học thứ bảy và chủ nhật

Thời gian thi các học phần

Từ 16/01/2016 đến 17/01/2016

Cả ngày, trong giờ hành chính

Thời gian nhận chứng chỉ

Từ 28/01/2016 đến 29/01/2016

Cả ngày, trong giờ hành chính

6.2. Ôn thi tuyển sinh:

Thời gian đăng ký ôn thi

Từ 27/10/2015 đến 20/11/2015

Tại Văn phòng khoa SĐH - HVTC

Thời gian học ôn thi

Bắt đầu từ 21/11/2015

Đối với lớp học thứ bảy và chủ nhật

Bắt đầu từ 23/11/2015

Đối với lớp học các buổi tối trong tuần

6.3. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh

Thời gian phát hành hồ sơ

Từ 24/11/2015 đến 18/12/2015

Tại  phòng 405, 505 khoa SĐH – HVTC, 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 21/12/2015 đến 08/01/2016

6.4. Thời gian và địa điểm thi

Thời gian thi tuyển sinh

Dự kiến các ngày 26/03/2016 và 27/03/2016

Địa điểm thi

Học viện Tài chính (phường Đức Thắng –  quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội)

Lịch thi dự kiến

Sáng  ngày 26/3/2016

Nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế thi

Chiều  ngày 26/3/2016

Thi môn: Chủ chốt của chuyên ngành

Sáng  ngày 27/3/2016

Thi môn: Không chủ chốt

Chiều  ngày 27/3/2016

Thi môn: Tiếng Anh

6.5. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

Công bố kết quả tuyển sinh

Dự kiến từ ngày 27/04/2016 đến ngày 29/04/2016

Nhập học và khai giảng

Dự kiến từ ngày 21/05/2016 đến ngày 22/5/2016

Ghi chú:

            - Đối với các thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (chưa được cấp bằng đại học), nếu trúng tuyển phải nộp bằng tốt nghiệp đại học về khoa sau đại học – Học viện Tài chính chậm nhất là 01 tháng kể từ ngày ký quyết định trúng tuyển, nếu không nộp, Học viện sẽ xoá tên khỏi danh sách.

- Đối với các thí sinh phải học bổ sung kiến thức:

+ Khi đến đăng ký học bổ sung mang theo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (bản foto có công chứng) để đối chiếu. Lịch học các học phần bổ sung xem trên Website: www. hvtc.edu.vn hoặc www.sdh-aof.edu.vn

+ Địa điểm thi các học phần bổ sung kiến thức;  nhận chứng chỉ bổ sung kiến thức tại Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+  Nộp hồ sơ vào các ngày 28/01/2016 và 29/01/2016.

            - Mỗi Thí sinh chỉ được phép đăng ký dự thi vào 01 chuyên ngành, Học viện Tài chính chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Học viện phát hành tại kỳ thi tuyển sinh đợt 01 năm 2016.

Học viện Tài chính gửi giấy báo thi tới từng thí sinh (trước ngày thi 3 tuần). Lịch thi chính thức và danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website: www. hvtc.edu.vn hoặc www.sdh-aof.edu.vn. Trường hợp có sai sót về những thông tin ghi trên giấy báo thi, thí sinh phải báo về khoa Sau đại học để kịp thời sửa chữa trước khi thi. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

- Học viện Tài chính sẽ thông báo kết quả tuyển sinh trên website: www. hvtc.edu.vn hoặc www.sdh-aof.edu.vn và niêm yết tại bảng tin Khoa Sau đại học.

Mọi thông tin chi tiết khác xem trên Website của Học viện Tài chính, Website của khoa Sau đại học, Bảng tin Khoa Sau đại học hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học Học viện Tài chính: (04) 37338678; (04) 37338679.

Theo thethaohangngay 

1 bình luận: Học viện tài chính tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247