Học viện Tài chính tuyển sinh thạc sĩ năm 2014 đợt 2

Trường học viện tài chính thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014, trường tuyển 212 chỉ tiêu cho 2 ngành: tài chính ngân hàng và kế toán. Thời gian thi tuyển ngày 27/9; 28/9/2014.

Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2014 Học viện Tài Chính

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

     Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành, có kiến thức sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh  :    212

          Trong đó:     - Ngành Tài chính Ngân hàng : 122

                              - Ngành Kế toán: 90

2.2 Hình thức đào tạo :  Theo hình thức chính qui

2.3 Thời gian đào tạo :      02  năm

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

      Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

      3.1 Về văn bằng:

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức) của Học viện Tài chính.

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành của các trường đại học, các học viện khác hoặc thời gian tốt nghiệp đã nhiều năm (trên 5 năm kể từ khi tốt nghiệp đến thời hạn hết nộp hồ sơ); Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức:  Bằng cử nhân kinh tế khác ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành...) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi từ 2 đến 7 môn, mỗi môn 3 tín chỉ .

- Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành hoặc ngành gần loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

Hoc vien Tai chinh tuyen sinh thac si nam 2014 dot 2

Trường học viện tài chính tuyển 212 chỉ tiêu thạc sĩ năm 2014

             3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên). 

            3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập

             3.4  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Học viện 

4. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

4.1. Các môn thi tuyển:

- Môn nghiệp vụ ngành, chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180') gồm có:

+ Đối với ngành Tài chính - Ngân hàng: Nghiệp vụ Tài chính- Ngân hàng , bao gồm nội dung các môn: Quản lý Tài chính công (40%); Quản trị Ngân hàng - Thương mại (30%); Tài chính doanh nghiệp (30%).

+ Đối với ngành Kế toán: Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, bao gồm nội dung các môn: Kế toán Tài chính  (50%) ; Kế toán quản trị (50%).

- Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin – Học phần II  (theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180').

- Môn Tiếng Anh ( trình độ B tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam- Thời gian làm bài 120').

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiến tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngô ngữ Anh.

+ Có chứng chỉ trình độ tiếng anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hoặc tương đương. Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

4.2. Điều kiện trúng tuyển:

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin – Học phần II; Môn tiếng Anh đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm  trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn : Nghiệp vụ ngành; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin – Học phần II và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự:

- Thí sinh là nữ

- Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin – Học phần II; Tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

5. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

   5.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành .

   5.2 Các đối tượng và chính sách ưu tiên:

   5.2.1 Đối tượng ưu tiên :

- Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động , biệt phái của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ ;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

5.2.2 Chính sách ưu tiên :

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho môn Tiếng Anh (Thang điểm 100).

6. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

   6.1 Hồ sơ: Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi)  bán tại Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 16/06/2014 đến ngày 10/08/2014.

   6.2 Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 15/07/2014  đến ngày 15/08/2014.

- Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức: Nhận chứng chỉ học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ vào ngày 20/08/2014 và 21/08/2014.

 (Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra).

 

   6.3 Học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành và Ôn thi tuyển sinh:

- Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyên ngành  từ  ngày 20/05 đến 23 / 05 /2014.

- Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 20/05/2014 đến 28/05/2014

                           (Liên hệ và đăng ký tại Văn phòng Khoa Sau đại học )

- Các lớp học bổ sung kiến thức : + Lớp học buổi tối bắt đầu từ ngày 26/05/2014

                                            + Lớp học thứ 7&CN bắt đầu từ ngày 31/05/2014 

- Các lớp học ôn thi :  + Lớp học thứ 7&CN bắt đầu từ ngày 31/05/2014

                                  + Lớp học buổi tối bắt đầu từ ngày 02/06/2014 

(Xem trên Website : www.hvtc.edu.vn hoặc   www.sdh-aof.edu.vn) 

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

  7.1 Thời gian thi tuyển :  Ngày 27/9; 28/9/2014. Lịch cụ thể như sau:

- Sáng 27/9/2014: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

- Chiều 27/9/2014: Thi môn Nghiệp vụ ngành

- Sáng 28/9/2014: Thi môn Những nguyên lý cơ bản của chue nghĩa Mác Lê nin - Học phần II.

- Chiều 28/9/2014: Thi môn Tiếng Anh

  7.2 Địa điểm thi tuyển: Học viện Tài chính -Đông Ngạc -Từ Liêm - Hà Nội

          Hồ sơ dự thi,  nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học- Học viện Tài chính (Phòng 405 Khoa SĐH: 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội).

          Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính, điện thoại: 043. 7.338.679. 

Lưu ý :

           - Trước ngày thi 3 tuần (Đầu tháng 9/2014) Học viện gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Khoa Sau đại học của Học viện Tài chính, đồng thời đăng tải trên các Website: www. hvtc. edu. vn  hoặc www.sdh-aof.edu.vn

          - Nếu có sai sót về : Họ tên; ngày tháng năm sinh; đối tượng ưu tiên; chuyên ngành đăng ký dự thi... Thí sinh phải thông báo với khoa sau đại học để kịp thời sử chữa những sai sót trước khi thi.        

           - Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Khoa Sau đại học hoặc trên các Website của Học viện Tài chính và Khoa sau đại học. Khi đi thi thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

         - Sau ngày thi 30 ngày Học viện  thông báo kết quả thi các môn trên Website : www. hvtc. edu. vn  hoặc www.sdh-aof.edu.vn  và niêm yết kết quả thi tại Khoa Sau đại học.

- Khóa học dự kiến được khai giảng vào đầu tháng 11/2014. 

Theo Thethaohangngay

1 bình luận: Học viện Tài chính tuyển sinh thạc sĩ năm 2014 đợt 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247