Học viện y dược cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngày 11/8, Học viện y dược cổ truyền Việt Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Học viện y dược cổ truyền Việt Nam năm 2014

Ưu tiên

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2 NT

Khu vực 1

Cộng

Học sinh phổ thông

Điểm trúng tuyển

21.5

21.0

20.5

20.0

 

Số người đạt điểm TT

37

167

341

188

733

Nhóm 2

Điểm trún tuyển

20.5

20.0

19.5

19.0

33

Số người đạt điểm TT

5

9

13

6

 

Nhóm 1

Điểm trún tuyển

19.5

19.0

18.5

18.0

62

Số người đạt điểm TT

1

1

5

55

 
   

43

177

359

249

828

Nguồn: Học viện y dược cổ truyền Việt Nam

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

1 bình luận: Học viện y dược cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH