Học viện y dược học cổ truyền tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

Học viện y học dược cổ truyền xin thông báo chính thức kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2015 như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

-                     Cao học  chuyên ngành  YHCT.

-                     Nghiên cứu sinh chuyên ngành YHCT.

II. QUY MÔ TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

2.1. Quy mô tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

2.2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Cao học:   Học tập trung liên tục 2 năm.

- Nghiên cứu sinh:  tập trung 4 năm đối với người có bằng Bác sỹ hoặc 3 năm đối với người có bằng Thạc sỹ.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

3.1. Phần chung

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có đủ sức khoẻ theo quy định .

- Được cơ quan công tác cử đi thi tuyển

- Đối với thí sinh dự thi theo chế độ tự túc kinh phí (dành cho bác sỹ công tác các cơ sở y tế ngoài công lập,.......) phải có đơn xin dự thi hệ tự túc kinh phí.

-  Người nước ngoài muốn học phải có đủ quy định ở điều này và được Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu.

3.2. Phần riêng

3.2.1. Đối với Cao học

- Có bntnghiđại hc chuyên ngành YHCT .

Người có bằng tốt nghiệp đại học Y khác, phải có chứng chỉ định hướng y học cổ truyền hoặc phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. 

- Có thâm niên công tác 12 tháng trở lên trong chuyên ngànhYHCT kể từ ngày có quyết đnh cônnhtnghiđại hđến ngàynhồ sơ dự thi. Đối với trường hợp tốt

nghiệp đại học loại khá được tham dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

3.2.2. Đối với nghiên cứu sinh:

(1). Yêu cầu về văn bằng đã đào tạo

- Có bằng thạc sĩ hoặc nội trú Y học cổ truyền và ít nhất 01 bài báo  

- Có bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc cấp II Y học cổ truyền và ít nhất 02 bài báo 

- Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ YHCT thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy YHCT loại khá hoặc giỏi và điểm trung bình chung của toàn khóa học đại học phải đạt từ loại khá và ít nhất 03 bài báo (02 bàì với bằng loại giỏi)  

 (2). Yêu cầu về thâm niên công tác:  Người dự tuyển cần có ít nhất 2 năm công tác trực tiếp tại các đơn vị y tế công lập hoặc tư nhân (trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi thì được xét tuyển ngay).

(3). Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 của Bộ GD &ĐT ban hành;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

(4). Có một bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu đính kèm). 

(5). Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh  (theo mẫu đính kèm).

(6). Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

(7). Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện.

IV. CÁC MÔN THI TUYỂN  (Đối với thạc sĩ)

1.  Môn cơ sở nganh: Y lý Y học cổ truyền

2. Môn chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa YHCT

3. Môn Ngoại ngữ: Một trong các ngoại ngữ: Nga, Trung, Anh, Pháp, Đức. Trình độ  tương đương khung 2/6 khung Việt Nam.

Thí sinh có một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ khung B1 Châu Âu trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

5.1. Đối tượng

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Th­ương, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

5.2. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

5.3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của1đối tượng

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

1.       Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu quy định).                           

2.       Bản sao bằng tốt nghiệp và bng đim đại học (có công chứng)

3.       Bản sao bằng tốt nghiệp khác, bng đim  (có công chứng)      

4.        yếu  lịch  kèm 02 ảnh (cỡ 3 x 4) kèm  02 phong bì + tem                                                                  

5.       Quyết định hoặc Hp đồng lao động dài hn   (có công chứng)     

6.       Công văn gii thiệu của cơ quan cử đi dự thi      

7.       Giy chng nhận sc khỏe              

8.         Bản sao giấy khai sinh                        

9.         Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)  (có công chứng)                 

10.      Chứng chỉ, văn bằng  ngoại ngữ   (nếu có) (có công chứng)      

11.      Kết quả học bổ sung (nếu có)

 Nếu dự tuyển nghiên cứu sinh, thí sinh bổ sung thêm mục 13,14,15.  

    12. Bài luận về dự định nghiên cứu

    13. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học

    14. Các bài báo khoa học (bản gốc + bản phô tô) và các đề tài NCKH  (nếu có).

VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2015.

2. Thời gian thi tuyển:      Dự kiến thi cuối tháng 4/2015

Nhà trường sẽ có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học

trước khi thi tuyển.

  Lệ phí thu một lần khi nộp hồ sơ, gồm các khoản: nhận và xử lý hồ sơ; Ôn tập dự khoá; Thi tuyển và Thi bài luận về dự định nghiên cứu đối nghiên cứu sinh. Thí sinh không đủ tiêu chuẩn dự tuyển không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí tuyển sinh.

Nhận được Thông báo này, trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo rộng rãi nội dung công văn này đến các đơn vị trực thuộc và các cán bộ có nguyện vọng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ  Phòng đào tạo Sau đại học - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Phòng 303, tầng 3 Tòa nhà 11 tầng. 

ĐT: Hoc vien y duoc hoc co truyen tuyen sinh sau dai hoc dot 1 nam 20150433 540 277, fax: 0433 824 931 hoặc DĐ 0969530077

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện y dược học cổ truyền tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247