Hướng dẫn giải đề minh họa 2023 tốt nghiệp THPT - Tất cả các môn

Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa được Bộ GD công bố. Tuyensinh247 giải đề minh họa tốt nghiệp THPT 2023 tất cả các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD. Xem chi tiết đáp án dưới đây.

XEM VÀ TẢI ĐỀ MINH HỌA 2023 TỪNG MÔN:

Đề thi minh họa  Xem đề thi và Hướng dẫn giải
Toán  TẠI ĐÂY
Văn TẠI ĐÂY
Anh TẠI ĐÂY
TẠI ĐÂY
Hóa TẠI ĐÂY
Sinh TẠI ĐÂY
Sử TẠI ĐÂY
Địa TẠI ĐÂY
GDCD TẠI ĐÂY

Đáp án đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tất cả các môn

ĐÁP ÁN THAM KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

MÔN TOÁN - TUYENSINH247.COM

1. D

2. B 

3. A

4. D

5. B

6. C

7. B

8. A

9. B

10. D

11. D

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C 

22. D

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. D

29. D

30. D

31. C

32. D

33. A

34. D

35. C

36. C

37. A

38. C

39. D

40. B

41. B

42. C

43. B

44. C

45. C 

46. C

47. D

48. C

49. B

50. C

 MÔN ANH - TUYENSINH247.COM

1. C

2. A

3. A

4. A 

5.  B

6. D 

7. C 

8. B

9. B

10. A

11. D 

12. C

13. A

14. B

15. A

16. D 

17. D

18. D

19. C

20. B

21.  A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. C

28. C 

29. C

30. A

31. C

32. D

33. B

34. D

35. D

36. A

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. B

44.  B

45. C

46. D

47. A 

48. D

49. A

50. D

MÔN LÝ - TUYENSINH247.COM 

1. C

2. D

3. C

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

9.A

10. C

11. C

12.A

13. D

14. D

15. B

16. B

17.D

18. B

19. B

20. A

21. A

22. C

23. D

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. C

30. A

31. D

32.D

33. C

34. D

35. C

36. A

37. C

38. D

39. A

40. D

MÔN HÓA - TUYENSINH247.COM 

41. B

42. C

43. C

44. C

45. B

46. A 

47. D

48. B

49. C

50. C

51. A 

52. B

53. A

54. D

55. B

56. C

57. D

58. C

59. C

60. D

61. A

62. A

63. C

64. B

65. A

66. A

67. D

68. A

69. A

70. A

71. D

72. C

73.C

74. B

75. C

76. B

77. C

78. D

79. B

80. B

 MÔN SINH - TUYENSINH247.COM 

81. D

82. A

83. D

84. A

85. B

86. D

87. D

88. D

89. A

90. B

91. C

92. B

93. D

94. A

95. C

96. B

97. C

98. C

99. B

100. A

101. D

102. B

103. B

104. C

105.B

106. A

107. B

108. A

109. B

110. D

111. A

112. B

113. A

114. C

115. C

116. B

117. B

118. D

119. C

120. B

 MÔN LỊCH SỬ - TUYENSINH247.COM 

1. D

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9.B

10. A

11. A

12.C

13. D

14. C

15. C

16.B 

17.C

18. B

19. B

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25.B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. A

31. B

32.D

33. A

34. D

35.C 

36. D

37. C

38.B 

39. B

40. C

MÔN ĐỊA LÍ - TUYENSINH247.COM 

41. C

42. C

43. D

44.C 

45. D

46. D

47. B

48. A

49. B

50.A

51.C 

52.A 

53. D

54.C

55.B 

56.A

57. B

58.C 

59. A

60.D 

61.D 

62. B

63. A

64. C

65.B

66.C 

67. B

68.D

69.D

70.D

71. D

72.A 

73.C

74. A

75. C

76. C

77.C

78. B

79.D

80.C

MÔN GDCD  - TUYENSINH247.COM 

81. A

82. A

83. C

84. D

85.D 

86. A

87. C

88. A

89.A

90. B

91. C

92.B

93.C 

94. A

95. B

96. C

97.C

98. C

99. D

100. C

101. A 

102. B

103. A

104. A

105.A

106. B

107. C

108. D

109.C 

110. B

111. B

112.B

113. D

114. A

115. D

116. B

117. B

118. B

119. D

120. B

MÔN VĂN

Huong dan giai de minh hoa 2023 tot nghiep THPT - Tat ca cac mon

Huong dan giai de minh hoa 2023 tot nghiep THPT - Tat ca cac mon

Tại Tuyensinh247, khóa Luyện Đề dành riêng cho 2k5 được biên soạn bám sát cấu trúc, cập nhật, thay đổi mới nhất theo xu hướng ra đề thi 2023 của bộ GD&ĐT.

2k5 luyện đề: ĐỦ - ĐÚNG - TRÚNG với đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm luyện thi tại Tuyensinh247. Tham khảo ngay: https://bom.so/5A5MOB 

Huong dan giai de minh hoa 2023 tot nghiep THPT - Tat ca cac mon

 Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Hướng dẫn giải đề minh họa 2023 tốt nghiệp THPT - Tất cả các môn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247