HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung Phương thức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách.

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung Phương thức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông (THPT) đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách. Cụ thể như sau:

a. Đối tượng: Là các thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT (thí sinh đặc cách) và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

b. Chỉ tiêu, ngành xét tuyển:

-  Chỉ tiêu và ngành đào tạo xét tuyển được xác định cụ thể trên cơ sở khu vực xét tuyển chủ yếu và tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học;

-  Học viện sẽ công bố chỉ tiêu và ngành đào tạo xét tuyển cụ thể sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và các số liệu cần thiết khác.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh có điểm trung bình học tập các năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên và hạnh kiểm Khá trở lên.

d. Phương thức xét tuyển:

-  Xét tuyển theo ngành và theo kết quả học tập của năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi của ngành đăng ký xét tuyển;

-  Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến hết chỉ tiêu;

-  Điểm trúng tuyển của các tổ hợp trong cùng một ngành là bằng nhau;

-  Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

2. Thông tin và kế hoạch chi tiết xét tuyển đối với thí sinh đặc cách sẽ được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cụ thể theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!