Kết quả thi năng khiếu Đại học Huế năm 2015

Đại học Huế công bố kết quả điểm thi các môn năng khiếu năm 2015. Các em xem chi tiết dưới đây:

 

Kết quả điểm thi các môn năng khiếu vào Đại học Huế Khối V năm 2015

Số báo danh

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm NK

0824

Hoàng Minh Anh

26/10/97

8.00

0825

Hoàng Thị Vân Anh

12/05/97

7.50

0826

Lê Đức Nhật Anh

31/07/97

6.25

0827

Lê Khắc Quyền Anh

05/07/06

8.25

0830

Ngô Xuân Bá

30/12/96

5.00

0831

Huỳnh Văn Bình

22/09/97

8.75

0832

Trần Lê Xuân Bình

05/08/97

5.00

0833

Nguyễn Quang Bửu

12/04/97

8.25

0834

Trần Đăng Cảm

27/09/96

8.00

0835

Nguyễn Phước Phu Châu

16/12/97

7.00

 

Xem Kết quả điểm thi các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2015 

Tải về KHOI_V.pdf
Tải về KHOI_H.pdf
Tải về KHOI_M.pdf
Tải về KHOI_T.pdf

Tuyensinh247.com Tổng hợp - Đại học Huế

1 bình luận: Kết quả thi năng khiếu Đại học Huế năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!