Khoa Quốc tế - Đại học Khoa học thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Khoa Quốc tế - Đại học Khoa học thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy như sau:

DTQ

KHOA QUỐC TẾ

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

114

57

57

 

Kinh doanh Quốc tế

7340120

A00; A01; D01; D10

24

12

12

 

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; A01; D01; D10

30

15

15

 

Kế toán – Tài chính

7340301

A00; A01; D01; D96

30

15

15

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

B01; D84; D15; D90

30

15

15

Theo TTHN

Viết bình luận: Khoa Quốc tế - Đại học Khoa học thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!