Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh năm 2017

Năm 2017, khoa Y dược trực thuộc đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 190 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52720101 Y đa khoa 75 Toán, Hóa học, Sinh học 
2 Trình độ đại học 52720401 Dược học 75 Toán, Vật Lý, Hóa học
3 Trình độ đại học 52720601CLC Răng hàm mặt
Chất lượng cao
40 Toán, Hóa học, Sinh học 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!