Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/5/2013

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/5/2013. Sẽ có 5 khu vực tại Đà Nẵng bị cắt điên trong ngày 17/5.

Các khu vực tại Đà Nẵng như Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà, Thanh Khê sẽ bị cắt điện vào ngày 17/5/2013.

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/5/2013

Điện lực

Mã lộ trình

Lộ trình

Giờ BĐ

Giờ KT

Và giờ BĐ

Giờ KT

ĐL Cẩm Lệ

VS14

Phước Thái

13:00

17:30

   

VSC

Sân banh - Hoà Khương

07:30

12:00

   

ĐL Hải Châu

AFS

Nguyễn Thị Minh Khai 1

13:00

17:00

   

ĐL Liên Chiểu

HEA

Tấn Đức, Cơ khí xây dựng số 9, Tâm Thịnh Tiến

12:30

16:00

   

HEA

Biti's

08:00

10:30

   

HO6

HOÀ MINH 6

07:30

16:30

   

HRQ

Hoà Khánh Liên Chiểu

07:30

12:00

   

ĐL Sơn Trà

EED

Tiểu đoàn 78, Trường Xuân

08:00

11:00

   

EVG

Tân Trà 4

13:00

17:00

   

ĐL Thanh Khê

FEA

Cuốn ống Phứưc Tường,C17-1, X-Quang

07:30

12:00

   

FNS

HOA PHAT4- 679E10

13:00

17:30

   

FRD

Đông Xuân An KHê

13:00

17:30

   

Theo DNP

Viết bình luận: Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 17/5/2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247