Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/5/2013

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/5/2013. Các khu vực tại Đà Nẵng bao gồm Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà sẽ bị cắt điện vào ngày 23/5 tới.

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/5/2013

Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VS10 Hòa Nhơn 1 – T1 07:30 11:30    
VT14 Hòa Phong 1-2 13:00 17:00    
VU3 Hoà Phú 3 07:30 11:30    
VW2 An Châu 13:00 17:00    
ĐL Hải Châu AAQ Thọ NHơn 07:30 11:30    
ABB Liên Trì 1 13:00 17:00    
ĐL Liên Chiểu HO9 Khu Dân cư Trung Nghĩa T3 07:30 15:30    
HOO QUANG THANG-473E9 07:30 12:00    
HR13 KDC TRUNG NGHĨA 07:30 15:30    
HR3 Khu Dân cư Trung Nghĩa T4 07:30 15:30    
ĐL Sơn Trà EED Công ty cổ phần Thuỷ sản 13:00 16:00    
ELA KDC Đồng Nò 08:00 11:00    
EZA Vịnh Mân Quang 08:00 11:00  

Theo DNP

Viết bình luận: Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/5/2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247