Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/5/2013

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện chi tiết tại Đà Nẵng ngày 26/5/2013 nhé!

Rất nhiều khu vực tại Cẩm Lệ, Sơn Trà, Liên Chiểu sẽ bị cắt điện vào ngày 26/5 tới.

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/5/2013

Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VEB Đội quản lý ĐZ 500Kv, xí nghiệp chế biến lâm sản Quảng Nam T2, Bảo Trung, Công ty CTĐT Đà Nẵng, BT Atphal, Cty ĐTPT nhà TPĐN, Hải Vy, bệnh viện Hoà Vang,Cty QLVH điện chiếu sáng TPĐN , Cty TNHH MTV QL&KT hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) ; Tiểu đoàn CSCĐ ; Vinaconex ; Cty CPXD CT545 ,Mỏ đá Hòa Nhơn T2 ; Mỏ đá Hòa Nhơn , Huỳnh Đức May ; BT Nhựa ; Minh Thiện ; PTNL_T1 ; Kho Viettel ; Toàn Trung ; XN KTĐ Hòa Vang ; MĐ Hốc Khế ;Gạch Tuynel Vĩnh Trường , Gạch Tuynel Nguyễn Văn Anh ; BT Dự Ứng Lực ; MĐ Phước Hậu ; MĐ Hố Sâu T2 ; MĐ Hố Sâu ; MĐ Hưng Việt ; MĐ HSCC ViNa ; MĐ Quán Quân ; BT Nhựa và KTĐ ; Cty CT Đô thị ; MĐ CTCP Chu Lai; Chu Lai 2 ; Nghiền Sàng ; Cty XD 323 ; Phú Hòa Nhơn ; CN NHNN Hòa Vang ; Bơm Túy Loan ; Mỏ đá Hố Sanh , Kho bom TĐ ,Tân Minh Hoàng ; Trường Giáo Dưỡng ,TTTT di động KV3; BTS Viêttel (EB); Hòa Phú Thành ; Lại Anh Dũng ; Đông Giang – Quảng Nam,TB Trường Học ; Bưu điện Túy Loan ; Hoàng Tuấn ,Vinh thanh Châu ; CCT Huyện Hòa Vang ; Kiot NHNN&PTNT CN Huyện Hòa Vang ; TĐ D75 ; Cao Hoàng Lực ; Gạch Đại Thắng ; Chi cục Dự Trữ ; Đá Minh Tân ; TĐHL D335 ; MĐ Phước Nhân T2 ; Kho VK đạn HK ; Cty ĐTCN ; Trung đoàn 971 ; Hồ Đồng Nghệ ; Kho PT sát thương ; XM Covseco 19 . 07:30 12:00    
VEB Gỗ TS Hòa Cầm; Đại Hòa ; Cầu đường 525 ; Bêtông Dinco ; TT sát hạch cấp GPLX ; Công ty CTGT 6 ; Gỗ Ông Văn Diệp ; Cty Sông Thu ; LĐSXK Hòa Cầm ; Bê tông Phước Yên ; Trường Quân Chính ; TTGD QP QK5 ; Kho Xăng dầu C2-D6 ; Bơm PM An Trạch ; Bơm An Trạch 06:30 07:00 11:30 12:00
VGO Hoà Cầm 2 06:30 07:00 11:30 12:00
VS10 Hòa Nhơn 1 – T1 07:30 12:00    
VS11 Hòa Nhơn 1 – T2 (Bệnh Viện) 07:30 12:00    
VS12 Trung Tâm Hành Chính Huyện Hòa Vang 07:30 12:00    
VS13 Phú Hòa 2 07:30 12:00    
VS14 Phước Thái 07:30 12:00    
VS15 Hòa Nhơn 2-T1 ( Thái Lai ) 07:30 12:00    
VS16 Hòa Nhơn 2-T2 ( Hòa Khương ) 07:30 12:00    
VS17 Phước Hậu 07:30 12:00    
VS18 Phước Thuận 07:30 12:00    
VS19 Trước Đông 07:30 12:00    
VS20 Phứơc Hưng 07:30 12:00    
VS21 Ninh An 1 07:30 12:00    
VS22 Ninh An 2 07:30 12:00    
VS23 Diêu Phong 1 07:30 12:00    
VS24 Diêu Phong 2 07:30 12:00    
VSC Sân banh – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSD Phú Sơn – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSE Uỷ ban – Hoà Khương 06:00 12:30    
VSE Uỷ ban – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSF HTX1 – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSG Gò Hà – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSH Phước Vinh – H Khương 07:30 12:00    
VSI Phước Nhơn-H Khương 07:30 12:00    
VSK Gò đá – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSL Thôn 5 – Hoà Khương 07:30 12:00    
VSN Gò Hà 2 07:30 12:00    
VSO Thôn 5 .2 07:30 12:00    
VSP La Châu 2 07:30 12:00    
VSQ Phú Sơn 3 07:30 12:00    
VSR La châu 1 – Hoà Khương 07:30 12:00    
VT10 Khương Mỹ 1 07:30 12:00    
VT11 Khương Mỹ 2 07:30 12:00    
VT12 Hòa Phong 1 ( Thạch Bồ ) 07:30 12:00    
VT13 Hòa Phong 2 (HTX HP2) 07:30 12:00    
VT14 Hòa Phong 1-2 07:30 12:00    
VT15 Thôn Túy Loan 07:30 12:00    
VT16 Túy Loan 2 07:30 12:00    
VT17 Cẩm Toại Trung 2 07:30 12:00    
VT18 Dương Lâm 2-T2 07:30 12:00    
VT19 UBND Hòa Phong 07:30 12:00    
VT20 Dương Lâm 2 07:30 12:00    
VT22 Thạch Nham Tây 07:30 12:00    
VT23 Phú Hòa 3 07:30 12:00    
VT5 Nam Thành 07:30 12:00    
VT6 Cẩm Toại Tây 07:30 12:00    
VT7 Cẩm Toại Trung 1 07:30 12:00    
VT8 Bồ Bản 07:30 12:00    
VT9 Cẩm Toại Đông 07:30 12:00    
VU1 Hoà Phú 1 07:30 12:00    
VU11 Thái Lai 07:30 12:00    
VU14 Nhơn Sơn 07:30 12:00    
VU17 Phước Hưng 2 07:30 12:00    
VU18 Phước Sơn 07:30 12:00    
VU2 Hoà Phú 2 07:30 12:00    
VU20 Cẩm Toại Tây 2 07:30 12:00    
VU21 Cẩm Toại Trung 3 07:30 12:00    
VU23 Khương Mỹ 3 07:30 12:00    
Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VU24 Bồ Bản 2 07:30 12:00    
VU3 Hoà Phú 3 07:30 12:00    
VU4 Hố Chình 07:30 12:00    
VU5 Phú Túc 07:30 12:00    
VU6 Hoà Cầm 4 06:30 07:00 11:30 12:00
VUE Trường Quân Chính 06:30 07:00 11:30 12:00
VUF Cẩm Hoà 2 07:30 12:00    
VW1 Hoà Phước – Hoà phú 07:30 12:00    
VW2 An Châu 07:30 12:00    
VW22 Chan Nuôi Diêu Phong 07:30 12:00    
VW3 Hoà Thọ – Hoà Phú 07:30 12:00    
VW4 Hoà Phước T1 – Hoà Phú 07:30 12:00    
VW5 Đông Lâm 07:30 12:00    
VW6 Đồng Lăng 07:30 12:00    
VW8 Thanh Niên Xung Phong 07:30 12:00    
VW9 Hoà Hải 07:30 12:00    
VWO Phú Sơn 2 07:30 12:00    
VWS Phú Sơn Tây 07:30 12:00    
VWU Khu Phố Chợ Hoà Phong 07:30 12:00    
ĐL Liên Chiểu HEA Ceramic, số 1 ceramic, CS Thanh Tín, HTX cán sắt số 1, CS Văn Chi, CS Đặng thị Chung, CS Nguyễn Thị Hiền, Minh Trường, CS Kim Liên, Đồng Tín, Hoàng Phúc + Nhựa Chí Thành, Quốc Tuấn, VPT, TTâm KT Viettel, Cty in Đà Nẵng, kết cấu thép BMF, Dacotex, Cơ điện lạnh, Deahan T2, Acecook, Giấy Vàng + Shisin, Kỹ thuật Việt Nam, Đông Sơn, Duy Vũ, Quang Thành, Trung Á, Lắp máy miền nam, NBB, Dương Việt, Việt Hồng, Song Long, Matrix, Á châu, Đồ chơi Trẻ Em, Weixenxing T2, Transend, Nm thủy tinh, Giấy Bãi Bằng, điện máy KCN, XN bêtông, Nam Sơn, CS KCN T2, Thép mạ kẽm, cosevco T3 07:00 16:30    
ĐL Sơn Trà EED Khu công nghiệp Massda Land,Công ty Quốc Bảo, PVTC CT Summit, DVTM Thanh Niên, Bao bì khép kín, bưu điện Thọ Quang, Viettrans, Danifood, Xử lý nước thải Sơn Trà, Công ty Thuỷ sản Thuận Phước, Cty thái An, Đại thuận, Thanh Khê, Hải Dương Thịnh, Cty Bắc Đẩu, Công ty CP XNK thuỷ sản miền Trung, Đặng Thị Ca, HTX nước đá Sơn Trà, DN Lê Tuấn Kha, Văn Thông, Tân Phước, Đơn vị 680, văn phòng cấp nước, Bơm Hồ Xanh, TT cứu nạn hàng hải KV2, Công ty Đông Hải, TT cứu nạn cứu hộ, Chùa Linh Ứng, Bãi Trẹm, Trường Phúc, KDL Bãi Con, Mũi Súng, Khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng Intercontinenal Resort, Đơn vị 403 Hải Quân, nhà công vụ hải Quân, Xay lúa mì Việt-Ý,Nhà khách quân đoàn 3, Trường Hải Ô tô, Khách sạn Mimosa, Cty KD ĐTXD Phú Mỹ,nước đá Nguyễn Thị Toàn, Đồ hộp Hạ Long, Minh nghĩ, FUFONG, Đại Phúc, công ty cổ phần thuỷ sản ĐN, Bưu điện Mân Thái, PTPL hàng hoá, đo lường KV3, Danifood, Cty Sông Thu, Xưởng X50, kho kĩ thuật Cảng Tiên Sa, Thanh Huyền, xăng dầu Tiên Sa, Xí nghiệp ga ĐN, Rừng cấm Sơn Trà, đài viễn thông, đài phát thanh ĐN, Trung tâm quản lý bay miền trung FIR, đơn vị e290, TT truền hình VN tại Đà Nẵng, Rađa khu A, C1 chuyên gia, BCH Vùng 3 hải Quân,trạm xử lý nước vùng 3, tổng kho dầu khí ĐN, Hái đội 2 biên phòng, Khu DVHC Cảng địa phương, Bến Nghiên, Cầu Cảng, Nhà bộ đội tàu Khu B, BTL Hải Quân, Xí nghiệp cảng ĐN, Cảng Tiên Sa ĐN, KDL Tiên Sa, Cửa khẩu biên Phòng, Cty Đồng nai, Cty Vijachip, Cty Thảo Tùng, Cty Tất Thắng, trường Chính trị TPĐN, Thoát nước SPS, Trường Xuân, nước đá Văn Năm, Công ty Uy Nam. 06:30 16:30    
EH11 KCC LÀNG CÁ 12 T¿NG 06:30 16:30    
EH4 Nại Hiên Đông T7 06:30 16:30    
EH5 Nại Hiên Đông T5 06:30 16:30    
EH6 Nại Hiên Đông T2 06:30 16:30    
EH7 Nại Hiên Đông T1 06:30 16:30    
EH8 Nại Hiên Đông T7 06:30 16:30    
EHB Chợ Chiều 2 06:30 16:30    
EHC Mân Quang 2 06:30 16:30    
EHF Dân Dụng X.50 06:30 16:30    
EHG E.83 06:30 16:30    
EHJ Cầu Đen 06:30 16:30    
EHM An Hoà 1 06:30 16:30    
EHN Chợ Chiều 1 06:30 16:30    
EHO Sơn Trà 1 06:30 16:30    
EHQ Mân Thái 3 06:30 16:30    
EHR Mân Thái 2 06:30 16:30    
EHS Mân Thái 1 06:30 16:30    
EHT An Hải Bắc 1 06:30 16:30    
EHV Phước Mỹ 1 06:30 16:30    
EHW Sơn Trà 2 06:30 16:30    
EK7 KDC An Cư 3 T1 06:30 16:30    
EK8 KDC An Cư 3 T2 06:30 16:30    
EKP An Hoà T1 06:30 16:30    
EKQ An Hoà T2 06:30 16:30    
EKR An Hoà T3 06:30 16:30    
EKS An Hoà T4 06:30 16:30    
EKT An Hoà T5 06:30 16:30    
EKW Bơm Đa Mặn 06:30 16:30    
ELE Thành Vinh 06:30 16:30    
ELK Lộc Phước 06:30 16:30    
ELM KDC An Hoà T6 06:30 16:30    
ELU Phạm Văn Đồng T1 06:30 16:30    
ELW Phạm Văn Đồng T3 06:30 16:30    
ELX Phạm Văn Đồng T4 06:30 16:30    
EP2 Cty CP Sơn Trà 06:30 16:30    
EP9 Sơn Trà Điện Ngọc T5 06:30 16:30    
EPO Thọ An 1 06:30 16:30    
EPP Thọ An 2 06:30 16:30    
EPQ Nại Thịnh 06:30 16:30    
Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT
ĐL Sơn Trà EPW KDC Thọ Quang 06:30 16:30    
EPZ Trường Đảng 06:30 16:30    
EV2 An Hoà 3 06:30 16:30    
EV6 KDC An Hoà 4 – T1 06:30 16:30    
EVA KDC Thọ An 3 06:30 16:30    
EVF Thành Vinh 2 06:30 16:30    
EVQ Phó Đức Chính 06:30 16:30    
EVR KDC Mân Thái 06:30 16:30    
EX10 KCC NHÀ Ở XH LÀNG CÁ – T1 06:30 16:30    
EX19 DD Thành Vinh 2 06:30 16:30    
EX25 KDC Th¿ Quang 3 06:30 16:30    
EX5 DD PHÚC LỘC VIÊN 06:30 16:30    
EX8 KDC AN CƯ 3 MR T1 06:30 16:30    
EX9 AN CƯ 3 MR T2 06:30 16:30    
EXD KDC Mân Thái T2 06:30 16:30    
EXF TĐC Nại Hiên Đông T4 06:30 16:30    
EXH KDC Mân Thái T3 06:30 16:30    
EXI KDC Mân Thái T1 06:30 16:30    
EXK TĐC Sơn Trà Điện Ngọc 06:30 16:30    
EXM KDC Thọ Quang Mở Rộng 06:30 16:30    
EXO KDC Nam Phan Bá Phiến 06:30 16:30    
EXP Cầu Đen T2 06:30 16:30    
EXQ Chợ Chiều 3 06:30 16:30    
EXT KTĐC Thọ Quang I 06:30 16:30    
EXY DD Âu Thuyền 06:30 16:30    
EZA Vịnh Mân Quang 06:30 16:30    
EZB DD KDC Phan Bá Phiến T1 06:30 16:30    
EZC DD KDC Phan Bá Phiến T2 06:30 16:30    
EZD DD TĐC Nại Hiên Đông T3 06:30 16:30    
EZI Dân Dụng Yết kiêu 06:30 16:30    
EZJ KDC An Đồn 06:30 16:30    
EZM KDC Nại Hiên Đông T6 06:30 16:30    
EZN KDC Nại Hiên Đông T8 06:30 16:30    
EZO Sơn Trà Điện Ngọc T3 06:30 16:30    
EZT DD Bãi Bụt 06:30 16:30    
EZV DD SƠN TRÀ 3 06:30 16:30    
EZW Mân Thái T5 06:30 16:30    
EZX DD MÂN THÁI 4 06:30 16:30    

Theo ĐLĐN

Viết bình luận: Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/5/2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247