Lịch thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2023

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 theo 8 đợt thi, đợt 1 từ 10/3/2023, đợt cuối vào ngày 1/6/2023 cụ thể như sau:

Phương án tổ chức thi năm 2023

Lịch thi dự kiến: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ tổ chức các đợt thi từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023.

Đợt thi                     Ngày thi                                            

HSA 301           10/3/2023            11-12/3/2023                    

HSA 302           23-24/3/2023       25-26/3/2023                    

HSA 303           06-07/4/2023       08-09/4/2023  

HSA 304           20-21/4/2023        22-23/4/2023 

HSA 305           11-12/5/2023         13-14/5/2023 

HSA 306           118-19/5/2023        20-21/5/2023    

HSA 307           25-26/5/2023          27-28/5/2023                        

HSA 308           01-02/6/2023         03-04/6/2023            

Địa điểm thi

Tổ chức thi tại 8 thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hưng Yên.

Quy dự kiến tổ chức cho khoảng 60.000 -110.000 lượt thí sinh dự thi.

Đăng ký dự thi

Cổng đăng ký dự thi tiếp nhận thí sinh đăng ký từ tháng 2/2023. Năm 2023, Trung tâm Khảo thí dự kiến điều chỉnh số lượt đăng ký dự thi. Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 2 lượt/năm và thời gian đăng ký dự thi giữa 2 đợt cách nhau tối thiểu 4 - 6 tuần (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, cuối tuần) tùy theo nguyện vọng của thí sinh.

Cổng đăng ký dự thi

http://khaothi.vnu.edu.vn/

Năm 2023 Trung tâm Khảo thí tiếp tục triển khai các đợt thi tháng 3 đến tháng 6 với quy mô dự kiến 100 nghìn lượt thi tại 8 tỉnh, thành trong cả nước như năm 2022. Mục tiêu là đảm bảo an toàn, chất lượng thí sinh để đáp ứng đúng nhu cầu của các trường đại học trong và ngoài ĐHQGHN là thu hút thí sinh giỏi. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị đào tạo khai thác sử dụng kết quả thi HSA để xét tuyển đại học trong thời gian tới.

Kỳ thi HSA hướng đến mục tiêu là đánh giá kết quả học tập học bậc trung học phổ thông phục vụ các mục đích: (i) Đánh giá năng lực học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông mới; (ii) Định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân; (iii) Kiểm tra kiến thức tự nhiên xã hội, tư duy của người học, kỹ năng, thái độ của người học; (iv) Các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước tham khảo phục vụ công tác tuyển sinh đại học, đào tạo nghề phù hợp; (v) Đánh giá chung về kết quả học tập bậc THPT và phân tích và dự báo kết quả học tập bậc đại học của người học; (vi) Xếp loại các trường THPT, (vii) Góp phần xây dựng, hoàn thiện chính sách quốc gia về giáo dục đào tạo.

Theo TTHN

Viết bình luận: Lịch thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học