Lịch thi tuyển vào lớp 10 Hải Phòng năm 2023

Sở Giáo dục Hải Phòng công bố lịch thi chi tiết vào lớp 10 các trường THPT công lập và THPT chuyên Trần Phú năm học 2023 - 2024, nội dung thi, hình thức thi cụ thể như sau:

1. Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

 

Ngày

 

Buổi

 

Bài thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

01/6

 

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký);

8h30’: Họp toàn thể Hội đồng coi thi.

 

02/6

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

03/6

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

2. Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú: 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

04/6

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký);

8h30’: Họp toàn thể Hội đồng coi thi.

 

05/6

Sáng

Tiếng Anh điều kiện

60 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Toán chuyên;

Ngữ văn chuyên.

150 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

 

 

 

06/6

Sáng

Tiếng Anh chuyên;

Tiếng Nhật chuyên.

150 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

 

 

Chiều

Vật lý chuyên; Hóa học chuyên; Sinh học chuyên; Lịch sử chuyên;

Địa lý chuyên.

 

 

150 phút

 

 

14 giờ 00’

 

 

14 giờ 05’

3. Nội dung đề thi

-   Nội dung đề thi các môn Toán, Ngữ văn đại trà và môn Tiếng Anh chuyên, Tiếng Nhật chuyên theo Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ban hành kèm theo quyết định số 1484/QĐ-SGDĐT ngày 23/10/2020 của Sở GDĐT Hải Phòng.

-   Nội dung đề thi các môn Ngoại ngữ đại trà theo Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ban hành kèm theo quyết định số 234/QĐ-SGDĐT ngày 10/02/2023 của Sở GDĐT Hải Phòng.

-   Nội dung đề thi các môn chuyên (trừ môn Tiếng Anh chuyên, Tiếng Nhật chuyên) theo Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú ban hành kèm theo quyết định số 391/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2019 của Sở GDĐT Hải Phòng.

4.   Hình thức thi

a)   Đề thi của bài thi Ngoại ngữ đại trà gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu gồm 04 lựa chọn với duy nhất một lựa chọn đúng.

b)  Đề thi môn Tiếng Anh điều kiện (vào Trường THPT chuyên Trần Phú) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu gồm 04 lựa chọn với duy nhất một lựa chọn đúng.

c)    Đề thi các môn Ngoại ngữ chuyên kết hợp hình thức thi trắc nghiệm và thi viết.

d)   Đề thi các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Lịch thi tuyển vào lớp 10 Hải Phòng năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247