Lịch thi vào lớp 10 Chuyên tỉnh Đồng Tháp năm 2018

Trường THPT Chuyên tại tỉnh Đồng Tháp năm 2018 sẽ tổ chức thi tuyển trong 3 ngày từ 1/6 - 3/6, theo đó lịch thi chi tiết như sau:

1. Ngày thi, lịch thi:

1.1. Ngày thi: 01,02 và 03 tháng 6 năm 2018

1.2. Lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu ỉàm bài

Thời gian làm bài

01/6/2018

Sáng

Ngữ văn

(Môn cơ sở)

07g55

Từ 08g00

120 phút

Chiều

Toán

(Môn cơ sở)

13g55

Từ 14g00

120 phút

02/6/2018

Sáng

Tiêng Anh

(Môn cơ sở)

07g55

Từ 08g00

60 phút

Chiều

Môn chuyên:

Vật lý, Lịch sử, Sinh học

13g55

Từ 14g00

150 phút

03/6/2018

Sáng

Môn chuyên: Toán, Tin học, Ngữ văn

07g55

Từ 08g00

150 phút

Chiều

Môn chuyên: Hóa học, Địa lý, Tiếng Anh

13g55

Từ 14g00

120 phút (Hóa học, Tiêng Anh), 150 phút (Địa lý)

1.3   Môn thi

Thí sinh sẽ thi môn cơ sở còn gọi là môn không chuyên (gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên hoặc 2 môn chuyên.

Riêng đối với môn chuyên, để tạo điều kiện cho học sinh có nằng lực vào học các lớp chuyên, kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 chuyên học sinh có thể dự thi 1 hoặc 2 môn chuyên (nếu học sinh có nguyện vọng).

Môn chuyên được chia thành 3 nhóm môn để tổ chức thi, học sinh chọn thi 2 môn chuyên theo 3 nhóm môn (trong 1 nhóm môn, học sinh chỉ được quyền chọn 1 môn để thi), các nhóm môn gồm:

+ Toán, Tin học, Ngữ văn.

+ Vật lý, Lịch sử, Sinh học.

+ Hóa học, Địa lý, Tiếng Anh.

Mỗi nhóm môn thi chuyên sẽ được tổ chức 1 buổi thi

Đề thi bằng hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm, Tiếng Anh chuyên - có phần nghe hiểu. Mồn chuyên Tin học sẽ thi môn Tin học (thỉ lập trình trên máy tính như thi học sinh giỏi lóp 9)

1.4.        Thời gian làm bài thi

-    Thời gian làm bài thi môn cơ sở (môn không chuyên): Toán, Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút;

-    Thời gian làm bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh là 120 phút, các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý là 150 phút.

2.  Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển, cách xét tuyển

2.1 Nguyên tẳc và điều kiện xẻt tuyển

-     Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thỉ tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

-    Đối với học sinh thi 2 môn chuyên, qua kết quả thỉ sẽ xét môn mà học sinh đã chọn môn chuyên 1, nếu học sinh hỏng môn chuyên 1 sẽ tiếp tục xét môn chuyên 2 mà học sinh đã tham dự thi.

-      Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số đỉểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lóp chuyên (Điểm bài thi môn cơ sở tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 2).

-    Điểm xét tuyển vào lởp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi 02 môn chuyên thì môn chuyên lấy điểm thi là môn chuyên có điểm cao nhất.

2.2. Cách xét tuyển

+ Xét tuyển vào lớp chuyên’. Căn cứ điểm xét tuyển vào lóp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thỉ sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lóp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lóp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lóp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Theo TTHN

 

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 Chuyên tỉnh Đồng Tháp năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!