Lịch thi vào lớp 10 Quảng Ninh năm 2018 - Chi tiết

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ninh năm học 2018 - 2019 được tổ chức vào 2 ngày 1/6 và 2/6, lịch thi chi tiết như sau:

1. Lịch thi vào lớp 10 không chuyên

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ băt đầu làm bài

31/5/2018

Chiều

Thí sinh làm thú tục dự thi: nhận Thè dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

 

Sảng

Ngữ văn

120 phút

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

01/6/2018

Chiều

Ngoại ngữ ( Tiếng Anh. Tiếng Trung Quốc)

60 phút

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

02/6/2018

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

2. Lịch thi vào lớp 10 Chuyên Hạ Long

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

31/5/2018

Chiều

Thí sinh làm thu tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

01/6/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Ngoại ngữ (Tiếng Anh. Tiếng Trung Quốc)

60 phút

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

02/6/2018

Sáng

Toán

120 phiu

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Môn chuyên

(Vật lí. I lóa học. Lịch sứ, Địa li. Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc)

150 phút

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

03/6/2018

Sáng

Môn chuyên

(Toán, Ngữ văn, Sinh học)

150 phút

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

3. Môn thi và Đăng ký môn thi

Tổ chức thi 03 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc): 09 môn chuyên: Toán, Vật lí. I Ioá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

Thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường THPT không chuyên có áp dụng phương thức tuyển sinh là thi tuyển phải đăng ký dự thi 03 môn chung gồm Toán, Ngữ vãn và môn thi thứ 3 là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc.

Thi sinh đăng kí dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hạ Long phải dăng ký dự thi 03 môn chung là Toán. Ngữ văn, Tiếng Anh (hoặc Tiếng Trung Quốc) và môn chuyên tương ứna, với lớp chuyên mà thí sinh đăng kỷ xét tuvển

Thí sinh đăng kí dự thi phải ghi lựa chọn môn thi thứ 3 là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc: tên lớp chuvên(nếu đăng ký xét tuyển tại Trường THPT Chuyên Hạ Long) vào Phiếu đăne ký dự tuyển trong hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT.

4. Hình thức thi

Các môn thi sử dụng hình thức thi viểt. Môn thi Ngoại ngữ thí sinh làm bài vào đề thi; các môn thi còn lại thí sinh làm bài vào giấy thi. Môn ngoại ngữ chuyên có thêm phần thi nghe.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 Quảng Ninh năm 2018 - Chi tiết

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!