Lịch thi vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 2018

Sở GD&ĐT Sóc Trăng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thi vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Sóc Trăng 2018

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Bắt đầu tính giờ làm bài

07/6/2018

Sáng

Ngừ văn (không chuyên)

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Vật lý (chuyên), Sinh học (chuyên)

13 giờ 55

14 giờ 00

08/6/2018

Sáng

Toán (không chuyên)

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Hóa học (chuycn), Tiéng Anh (chuyên)

13 giờ 55

14 giờ 00

09/6/2018

Sáng

Anh (không chuyên)

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Toán (chuyên), Văn (chuyên)

13 giờ 55

14 giờ 00

- Thời gian làm bài thi không chuyên: Toán và Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút.

- Thời gian làm bài thi chuyên: là 120 phút.

Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển: bằng tổng điểm 4 môn thi sau khi đà tính hệ số (trong đó môn chuyên được tính hệ số 2) và điềm khuyến khích.

b)    Điều kiện trúng tuyển

- Chi xét tuycn dối với thí sinh dà thi du các bài thi quy định, không vi phạm Quy chê trong kỳ thi tuyên sinh và có dicm thi các môn không chuyên đạt 3,0 dicm trở lẻn, diêm thi môn chuyên đạt từ 5,0 trờ lên.

+ Xét tuyên vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuvên, xét từ cao xuông thâp dê tuyên đù chi tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đên chi tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thi tiep tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điêm thi môn chuyên đăng ký dự thi caọ hơn; có điêm trung bình môn chuycn đảng ký dự thi năm học lóp 9 cao hơn; có diêm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển cá hai nguyện vọng sẽ ưu tiên xét tuyên nguyện vọng I.

+ Xét tuyển vào lớp chuycn Khoa học tự nhiên: Nhừng thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên Toán. Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học sẽ được xét tuycn vào lởp chuyên Khoa học tự nhiên. Cản cứ điểm xét tuyển vào lóp chuyên, xét từ cao xuống thấp đề tuyển đủ chi tiêu.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 2018

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247