Lịch thi vào lớp 10 Trà Vinh năm 2023 - 2024

Thời gian tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024: 2/6 và 3/6, nội dung đề thi và hệ số môn thi cụ thể như sau:

1.   Môn thi

-    Đối với thí sinh dự thi tuyển vào lớp 10: thi viết  3 môn bắt buộc  Ngữ  văn, Toán và Tiếng Anh.

-     Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn

Thiện Thành và lớp 10 chuyên trường Thực hành sư phạm: thi thêm một bài thi cho môn chuyên đã đăng ký (riêng môn chuyên Tin học thi đề chuyên toán).

2.   Ngày thi, lịch thi 

 Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

02/6/2023

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 10

14 giờ 15

 

 

03/6/2023

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

Chiều

Môn chuyên

Môn Hóa học, môn Tiếng Anh:120 phút; Các môn khác: 150 phút

 14 giờ 10

 14 giờ 15

3.   Hệ số môn thi

3.1  Đối với bài thi dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT, PTDTNT

-   Môn Ngữ văn, môn Toán: hệ số 2.

-   Môn Tiếng Anh: hệ số 1.

3.2. Đối với bài thi dự tuyển vào lớp 10 chuyên

-   Môn Ngữ văn,  Toán, Tiếng  Anh: hệ số 1.

-   Môn chuyên: hệ số 2.

4.   Nội dung chương trình thi

-   Nội dung chương trình thi là cấp THCS, chủ yếu là lớp 9. 

-    Đề thi gồm 02 phần: phần chung (cho tất cả thí sinh) và phần tự chọn (dành cho học sinh học chương trình hiện hành và học theo mô hình trường học mới).

5.   Điểm bài thi, điểm xét tuyển, cách xét tuyển

5.1  Điểm bài thi

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi; điểm bài thi được cho theo thang điểm 10.0, điểm lẻ đến 0,25.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

5.2  Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ở các trường tổ chức thi tuyển

Đợt 1: Lấy từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trùng với điểm chuẩn xét tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đợt 2: Xét tuyển bổ sung cho những học sinh không trúng tuyển trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành; các trường PTDTNT có tuyển lớp 10;  trường Thực hành sư phạm theo quy định điểm chuẩn và địa bàn xét tuyển sinh.

5.3      Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành và lớp 10 chuyên trường Thực hành sư phạm

-   Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

-     Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên trường Chuyên Nguyễn Thiện Thành là tổng điểm các bài thi các môn không chuyên và môn chuyên. Điểm các bài thi: đều tính hệ số 1.

-    Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy định trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

-   Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển  vào  lớp  chuyên: Căn cứ điểm xét  tuyển vào lớp  chuyên, xét  từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo  thứ tự ưu tiên sau: Có  điểm thi môn chuyên đăng  ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên trường Chuyên Nguyễn Thiện Thành:  Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp  không chuyên,  xét  từ  cao  xuống thấp để tuyển  đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét  đến chỉ  tiêu  cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét  tuyển  bằng nhau  thì  tiếp  tục  xét  chọn thí  sinh theo thứ tự ưu tiên  sau: Có  điểm thi môn chuyên tham gia  tính điểm xét  tuyển  vào  lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao  hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn. 

5.4  Đối với các thí sinh dự tuyển vào lớp 10 PTDTNT

-    Điểm xét tuyển là tổng số điểm  của  3  môn thi Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. Không có bài thi nào bị điểm 0.0 (không).

- Cách xét tuyển:

+ Căn cứ điểm xét tuyển, Hội đồng xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp đảm bảo việc tuyển sinh đủ số lượng theo chỉ tiêu được giao; trong đó tỷ lệ xét tuyển học sinh dân tộc Kinh không quá 10%.

+ Nếu điểm xét tuyển ngang nhau thì  xét  tuyển  học  lực  theo  thứ tự ưu tiên: Điểm trung bình cả năm lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6.

+ Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhưng  vẫm chưa đủ chỉ  tiêu  được giao, giao Chủ tịch hội đồng tuyển sinh quyết định và báo  báo  kết  quả về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Lịch thi vào lớp 10 Trà Vinh năm 2023 - 2024

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247