Ma trận đề khảo sát đầu năm 2021 môn Anh lớp 12 THPT Sào Nam

Tham khảo ma trận đề kiểm tra khảo sát học sinh đầu năm học 2021 - 2022 môn Tiếng Anh lớp 12 (chương trình 10 năm) của trường THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam.

Ma trận đề khảo sát đầu năm 2021 môn Anh lớp 12 THPT Sào Nam

Grammar: Tenses, modal verbs, conditional sentences, reported speech, question tag, cleft sentences, participle, linking verb.

Ma tran de khao sat dau nam 2021 mon Anh lop 12 THPT Sao Nam

Theo TTHN

Viết bình luận: Ma trận đề khảo sát đầu năm 2021 môn Anh lớp 12 THPT Sào Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247