Mã trường THPT tại tỉnh Thái Bình

Mã trường THPT gồm 3 số khi điền vào giấy ĐKDT tốt nghiệp THPT 2020 các em cần ghi đầy đủ. Dưới đây là mã trường THPT tại Tỉnh Thái Bình năm 2020

Mã trường THPT tỉnh Thái Bình 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
26 Thái Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_26   Khu vực 3
26 Thái Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_26   Khu vực 3
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 002 THPT Chuyên Thái Bình 368A Phan Bá Vành, phường Quang Trung,
Thành phố TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 003 THPT Lê Quý Đôn Số 343, đường Lý Bôn, phường Đề Thám, Thành
phố TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 004 THPT Nguyễn Đức Cảnh Số 24 Đinh Tiên Hoàng, phường Kỳ Bá, Thành
phố TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 005 THPT Nguyễn Công Trứ Phố Kim Đồng, phường Trần Hưng Đạo, Thành
phố TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 006 THPT Nguyễn Thái Bình Đường Hoàng Văn Thái, xã Vũ Chính, Thành phố
TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 007 TT GDNN-GDTX Thành phố Thái
Bình
Số 117, đường Hoàng Công Chất, P.Quang
Trung, Thành phố TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 059 Trung cấp nghề cho người khuyết tật
Thái Bình
Xóm 8, xã Đông Hòa, Thành phố TB, Thái Bình Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 060 Cao đẳng nghề Thái Bình 514 Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu,
Thành phố TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 061 Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc
Phòng
784 Phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, Thành phố
TB, Thái Bình
Khu vực 2
26 Thái Bình 01 Thành phố Thái Bình 062 Đại học Thái Bình Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Thái Bình Khu vực 2
26 Thái Bình 02 Huyện Quỳnh Phụ 009 THPT Quỳnh Côi Khu 3B, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái
Bình
Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 02 Huyện Quỳnh Phụ 010 THPT Quỳnh Thọ Xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 02 Huyện Quỳnh Phụ 011 THPT Phụ Dực Thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 02 Huyện Quỳnh Phụ 012 THPT Nguyễn Huệ Xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 02 Huyện Quỳnh Phụ 013 THPT Trần Hưng Đạo Xã An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 02 Huyện Quỳnh Phụ 014 TT GDNN-GDTX Quỳnh Phụ Khu 3B, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái
Bình
Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 03 Huyện Hưng Hà 017 THPT Hưng Nhân Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 03 Huyện Hưng Hà 018 THPT Bắc Duyên Hà Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 03 Huyện Hưng Hà 019 THPT Nam Duyên Hà Xã Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 03 Huyện Hưng Hà 020 THPT Đông Hưng Hà Xã Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 03 Huyện Hưng Hà 021 THPT Trần Thị Dung Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 03 Huyện Hưng Hà 022 TT GDNN-GDTX Hưng Hà Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 04 Huyện Đông Hưng 024 THPT Tiên Hưng Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 04 Huyện Đông Hưng 025 THPT Bắc Đông Quan Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 04 Huyện Đông Hưng 026 THPT Nam Đông Quan Xã Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 04 Huyện Đông Hưng 027 THPT Mê Linh Xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 04 Huyện Đông Hưng 028 THPT Đông Quan Tổ 1, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 04 Huyện Đông Hưng 030 TT GDNN-GDTX Đông Hưng Tổ 1, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 05 Huyện Vũ Thư 032 THPT Nguyễn Trãi Xã Hoà Bình, Vũ Thư, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 05 Huyện Vũ Thư 033 THPT Vũ Tiên Xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 05 Huyện Vũ Thư 034 THPT Lý Bôn Xã Hiệp Hoà, Vũ Thư, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 05 Huyện Vũ Thư 035 THPT Hùng Vương Thị trấn Vũ Thư, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 05 Huyện Vũ Thư 036 THPT Phạm Quang Thẩm Xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 05 Huyện Vũ Thư 037 TT GDNN-GDTX Vũ Thư Thị trấn Vũ Thư, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 06 Huyện Kiến Xương 039 THPT Nguyễn Du Thị trấn Kiến Xương, Kiến Xương, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 06 Huyện Kiến Xương 040 THPT Bắc Kiến Xương Xã Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 06 Huyện Kiến Xương 041 THPT Chu Văn An Xã Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 06 Huyện Kiến Xương 042 THPT Bình Thanh Xã Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 06 Huyện Kiến Xương 043 THPT Hồng Đức Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 06 Huyện Kiến Xương 044 TT GDNN-GDTX Kiến Xương Xã Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 07 Huyện Tiền Hải 046 THPT Tây Tiền Hải Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 07 Huyện Tiền Hải 047 THPT Nam Tiền Hải Xã Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 07 Huyện Tiền Hải 048 THPT Đông Tiền Hải Xã Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 07 Huyện Tiền Hải 049 THPT Hoàng Văn Thái Khu 4, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 07 Huyện Tiền Hải 050 TT GDNN-GDTX Tiền Hải 210 Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, Tiền Hải,
Thái Bình
Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 08 Huyện Thái Thụy 052 THPT Đông Thụy Anh Thôn Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy,
Thái Bình
Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 08 Huyện Thái Thụy 053 THPT Tây Thụy Anh Xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 08 Huyện Thái Thụy 054 THPT Thái Ninh Xã Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 08 Huyện Thái Thụy 055 THPT Thái Phúc Xã Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 08 Huyện Thái Thụy 056 THPT Diêm Điền Khu 6 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Khu vực 2 NT
26 Thái Bình 08 Huyện Thái Thụy 057 TT GDNN-GDTX Thái Thụy Khu 8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tại tỉnh Thái Bình

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!