Mã trường THPT tại tỉnh Vĩnh Phúc

Danh mục mã trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 gồm 49 trường THPT, TTGDTX, DTNT.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
16 Vĩnh Phúc 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_16   Khu vực 3
16 Vĩnh Phúc 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_16
  Khu vực 3
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 010 CĐ nghề Việt Đức Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 011 THPT Trần Phú Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 012 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 013 THPT Dân lập Vĩnh Yên Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 014 THPT Vĩnh Yên Ph. Hội Hợp TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 015 THPT DTNT Cấp 2,3
Tỉnh Vĩnh Phúc
Ph. Đồng Tâm TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 016 THPT Nguyễn Thái Học Ph. Khai Quang TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 017 TTGDTX Tỉnh Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 018 CĐ Kinh tế Kỹ thuật
Vĩnh Phúc
Ph. Hội Hợp, TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 019 TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 020 Trường Quân sự Quân
khu 2
Ph. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 025 CĐ nghề Vĩnh Phúc Đường Nguyễn Tất Thành, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh
Yên
Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 01 Thành phố Vĩnh Yên 026 THPT Liên Bảo Đường Phan Bội Châu, Ph. Liên Bảo TP Vĩnh Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 021 THPT Tam Dương TTr. Hợp Hoà H Tam Dương Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 022 TTGDTX Tam Dương
(Trước năm 2015)
TTr. Hợp Hoà H Tam Dương Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 023 THPT Trần Hưng Đạo TTr. Hợp Hoà H Tam Dương Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 024 THPT Tam Dương 2 Xã Duy Phiên H Tam Dương Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 02 Huyện Tam Dương 027 TT GDNN-GDTX Tam
Dương
TTr. Hợp Hoà H Tam Dương Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 031 THPT Ngô Gia Tự TTr. Lập Thạch, H Lập Thạch Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 032 THPT Liễn Sơn TTr. Hoa Sơn H Lập Thạch Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 034 THPT Trần Nguyên Hãn Xã Triệu Đề H Lập Thạch Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 035 THPT Triệu Thái TTr. Lập Thạch H Lập Thạch Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 036 TTGDTX Lập Thạch
(trước năm 2015)
TTr. Lập Thạch H Lập Thạch Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 037 THPT Thái Hoà (Trước
năm 2018)
Xã Thái Hoà, H Lập Thạch Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 038 TT GDNN-GDTX Lập
Thạch
TTr. Lập Thạch H Lập Thạch Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 03 Huyện Lập Thạch 039 THPT Văn Quán (trước
năm 2018)
Xã Văn Quán-H Lập Thạch Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 041 THPT Lê Xoay TTr. Vĩnh Tường H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 042 THPT Nguyễn Viết Xuân Xã Đại Đồng H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 043 THPT Đội Cấn Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 044 TTGDTX Vĩnh Tường
(Trước năm 2015)
TTr. Thổ Tang H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 045 THPT Vĩnh Tường TTr. Vĩnh Tường H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 046 THPT Nguyễn Thị Giang Xã Đại Đồng H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 047 THPT Hồ Xuân Hương
(Trước năm 2018)
Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 04 Huyện Vĩnh Tường 048 TT GDNN-GDTX Vĩnh
Tường
TTr. Thổ Tang H Vĩnh Tường Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 05 Huyện Yên Lạc 051 THPT Yên Lạc TTr. Yên Lạc H Yên Lạc Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 05 Huyện Yên Lạc 052 THPT Yên Lạc 2 Xã Liên Châu H Yên Lạc Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 05 Huyện Yên Lạc 053 THPT Phạm Công Bình Xã Nguyệt Đức H Yên Lạc Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 05 Huyện Yên Lạc 054 TTGDTX Yên Lạc
(Trước năm 2015)
Xã Tam Hồng H Yên Lạc Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 05 Huyện Yên Lạc 055 THPT Đồng Đậu Xã Tam Hồng H Yên Lạc Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 05 Huyện Yên Lạc 056 TT GDNN-GDTX Yên
Lạc
Xã Tam Hồng H Yên Lạc Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 061 THPT Bình Xuyên TTr. Hương Canh H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 062 THPT Quang Hà TTr. Gia Khánh H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 063 THPT Võ Thị Sáu Xã Phú Xuân H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 064 TTGDTX Bình Xuyên
(Trước năm 2015)
TTr.Hương Canh H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 065 CĐ nghề cơ khí nông
nghiệp
Xã Tam Hợp H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 066 THPT Nguyễn Duy Thì TTr. Gia Khánh H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 06 Huyện Bình Xuyên 067 TT GDNN-GDTX Bình
Xuyên
TTr.Hương Canh H Bình Xuyên Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 071 THPT Sáng Sơn TTr. Tam Sơn H Sông Lô Khu vực 2 NT
16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 072 THPT Bình Sơn Xã Nhân Đạo H Sông Lô Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 07 Huyện Sông Lô 073 THPT Sông Lô Xã Đồng Thịnh. H Sông Lô Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 080 TT GDNN-GDTX Phúc
Yên
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 081 THPT Bến Tre Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 082 THCS&THPT Hai Bà
Trưng (trước năm 2018)
Ph Trưng Nhị Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 083 THPT Xuân Hòa Ph Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 084 TC nghề kỹ thuật xây
dựng và nghiệp vụ
Ph Đồng Xuân Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 085 THPT Phúc Yên (trước
năm 2018)
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 086 TTGDTX Phúc Yên
(Trước năm 2015)
Ph Hùng Vương Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 087 CĐ Công nghiệp Phúc
Yên
Ph Trưng Nhị Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 088 Trung cấp xây dựng số 4 Phường Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 089 CĐ nghề Việt Xô số 1 Ph Xuân Hòa Thị xã Phúc Yên Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 090 DTNT cấp 2,3 Phúc Yên Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 08 Thành phố Phúc Yên 095 THPT Hai Bà Trưng Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Khu vực 2
16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 091 THPT Tam Đảo Xã Tam Quan H Tam Đảo Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 092 TTGDTX Tam Đảo
(trước năm 2015)
Xã Hồ Sơn H. Tam Đảo Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 093 THPT Tam Đảo 2 Xã Bồ Lý H Tam Đảo Khu vực 1
16 Vĩnh Phúc 09 Huyện Tam Đảo 094 TT GDNN-GDTX Tam
Đảo
Xã Hồ Sơn H. Tam Đảo Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Mã trường THPT tại tỉnh Vĩnh Phúc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!