Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
60 Bạc Liêu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_60   Khu vực 3
60 Bạc Liêu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_60   Khu vực 3
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 002 THPT Bạc Liêu Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 008 THPT Phan Ngọc Hiển Số 51 Đường Cao Văn Lầu, Phường 5, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 009 THPT Chuyên Bạc Liêu Đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 010 TT GDTX tỉnh Bạc Liêu Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, thành phố Bạc
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 021 THPT Hiệp Thành Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 034 Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc
Liêu
Đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 035 Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc
Liêu
Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 036 Cao đẳng Nghề Bạc Liêu Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 041 Trung học Sư phạm Bạc Liêu Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 042 Trung học Sư phạm Minh Hải TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 043 Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 004 THPT Lê Văn Đẩu Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 017 Trung tâm GD&DN Vĩnh Lợi Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 020 THPT Vĩnh Hưng Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 038 Trung cấp Nghề Bạc Liêu Xã Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 048 TTGDNN-GDTX huyện Vĩnh Lợi Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 007 THPT Ngan Dừa Ấp Thống Nhất, TT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 019 Trung tâm GD&DN Hồng Dân Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 024 THPT Ninh Quới Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng
Dân, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 025 THPT Ninh Thạnh Lợi Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 052 TTGDNN-GDTX huyện Hồng Dân Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 005 THPT Giá Rai Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 013 THPT Nguyễn Trung Trực Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 016 Trung tâm GD&DN Giá Rai Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 040 THPT Tân Phong Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 049 TTGDNN-GDTX thị xã Giá Rai Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 053 THPT Tân Phong Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 054 THPT Giá Rai Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 055 THPT Nguyễn Trung Trực Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 006 THPT Võ Văn Kiệt Ấp Long Hòa, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 012 THPT Trần Văn Bảy Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 015 Trung tâm GD&DN Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 046 TTGDTX Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 051 TTGDNN-GDTX huyện Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 014 THPT Điền Hải Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 018 Trung tâm GD&DN Đông Hải Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 022 THPT Gành Hào Ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 023 THPT Định Thành Ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 050 TTGDNN-GDTX huyện Đông Hải Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 003 THPT Lê Thị Riêng Ấp Thị trấn A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 011 Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bạc
Liêu
Quốc lộ 1A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 026 Trung tâm GD&DN Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 039 Trường THCS&THPT Trần Văn
Lắm
Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình; huyện Hòa Bình,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 045 TTGDTX Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 047 TTGDNN-GDTX huyện Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!