Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu năm 2019, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
60 Bạc Liêu 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_60   Khu vực 3
60 Bạc Liêu 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_60
  Khu vực 3
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 002 THPT Bạc Liêu Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 008 THPT Phan Ngọc Hiển Số 51 Đường Cao Văn Lầu, Phường 5, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 009 THPT Chuyên Bạc Liêu Đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 010 TT GDTX tỉnh Bạc Liêu Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 021 THPT Hiệp Thành Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 034 Trung học Kinh tế - Kỹ
thuật Bạc Liêu
Đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 035 Trung cấp Văn hóa -
Nghệ thuật Bạc Liêu
Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 036 Cao đẳng Nghề Bạc Liêu Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 041 Trung học Sư phạm Bạc
Liêu
Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 042 Trung học Sư phạm Minh
Hải
TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 043 Cao đẳng Sư phạm Bạc
Liêu
Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 004 THPT Lê Văn Đẩu Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 017 Trung tâm GD&DN Vĩnh
Lợi
Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 020 THPT Vĩnh Hưng Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 038 Trung cấp Nghề Bạc Liêu Xã Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 048 TTGDNN-GDTX huyện
Vĩnh Lợi
Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 007 THPT Ngan Dừa Ấp Thống Nhất, TT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 019 Trung tâm GD&DN
Hồng Dân
Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 024 THPT Ninh Quới Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 025 THPT Ninh Thạnh Lợi Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 052 TTGDNN-GDTX huyện
Hồng Dân
Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 005 THPT Giá Rai Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 054 THPT Giá Rai (trước
2018)
Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 013 THPT Nguyễn Trung Trực Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 055 THPT Nguyễn Trung
Trực (trước 2018)
Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 016 Trung tâm GD&DN Giá
Rai
Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 040 THPT Tân Phong Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 049 TTGDNN-GDTX thị xã
Giá Rai
Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 053 THPT Tân Phong Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 006 THPT Võ Văn Kiệt Ấp Long Hòa, TT Phước Long, huyện Phước Long,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 012 THPT Trần Văn Bảy Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 015 Trung tâm GD&DN
Phước Long
Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 046 TTGDTX Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 051 TTGDNN-GDTX huyện
Phước Long
Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 014 THPT Điền Hải Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 018 Trung tâm GD&DN
Đông Hải
Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 022 THPT Gành Hào Ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 023 THPT Định Thành Ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 050 TTGDNN-GDTX huyện
Đông Hải
Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 003 THPT Lê Thị Riêng Ấp Thị trấn A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 011 Phổ thông Dân tộc Nội
trú tỉnh Bạc Liêu
Quốc lộ 1A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 026 Trung tâm GD&DN Hòa
Bình
Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 039 Trường THCS&THPT
Trần Văn Lắm
Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình; huyện Hòa Bình,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 045 TTGDTX Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 047 TTGDNN-GDTX huyện
Hòa Bình
Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!