Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
60 Bạc Liêu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_60   Khu vực 3
60 Bạc Liêu 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_60   Khu vực 3
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 002 THPT Bạc Liêu Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 008 THPT Phan Ngọc Hiển Số 51 Đường Cao Văn Lầu, Phường 5, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 009 THPT Chuyên Bạc Liêu Đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 010 TT GDTX tỉnh Bạc Liêu Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, thành phố Bạc
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 021 THPT Hiệp Thành Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 034 Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc
Liêu
Đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 035 Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc
Liêu
Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 036 Cao đẳng Nghề Bạc Liêu Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 041 Trung học Sư phạm Bạc Liêu Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 042 Trung học Sư phạm Minh Hải TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 01 Thành phố Bạc Liêu 043 Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 004 THPT Lê Văn Đẩu Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 017 Trung tâm GD&DN Vĩnh Lợi Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 020 THPT Vĩnh Hưng Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 038 Trung cấp Nghề Bạc Liêu Xã Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 02 Huyện Vĩnh Lợi 048 TTGDNN-GDTX huyện Vĩnh Lợi Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 007 THPT Ngan Dừa Ấp Thống Nhất, TT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 019 Trung tâm GD&DN Hồng Dân Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 024 THPT Ninh Quới Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng
Dân, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 025 THPT Ninh Thạnh Lợi Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 03 Huyện Hồng Dân 052 TTGDNN-GDTX huyện Hồng Dân Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 005 THPT Giá Rai Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 013 THPT Nguyễn Trung Trực Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 016 Trung tâm GD&DN Giá Rai Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 040 THPT Tân Phong Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 049 TTGDNN-GDTX thị xã Giá Rai Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 053 THPT Tân Phong Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 054 THPT Giá Rai Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 04 Thị xã Giá Rai 055 THPT Nguyễn Trung Trực Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 006 THPT Võ Văn Kiệt Ấp Long Hòa, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 012 THPT Trần Văn Bảy Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 015 Trung tâm GD&DN Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 046 TTGDTX Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 05 Huyện Phước Long 051 TTGDNN-GDTX huyện Phước Long Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 014 THPT Điền Hải Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 018 Trung tâm GD&DN Đông Hải Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 022 THPT Gành Hào Ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 023 THPT Định Thành Ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 06 Huyện Đông Hải 050 TTGDNN-GDTX huyện Đông Hải Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc
Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 003 THPT Lê Thị Riêng Ấp Thị trấn A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 011 Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bạc
Liêu
Quốc lộ 1A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh
Bạc Liêu
Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 026 Trung tâm GD&DN Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 039 Trường THCS&THPT Trần Văn
Lắm
Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình; huyện Hòa Bình,
tỉnh Bạc Liêu
Khu vực 2 NT
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 045 TTGDTX Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1
60 Bạc Liêu 07 Huyện Hòa Bình 047 TTGDNN-GDTX huyện Hòa Bình Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bạc Liêu

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH