Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh năm 2020 như: chuyên Bắc Ninh, Hoàng Quốc Việt, Hàn Thuyên,...

Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
19 Bắc Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_19   Khu vực 3
19 Bắc Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_19   Khu vực 3
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 000 Sở GD&ĐT Bắc Ninh Số 5 - Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 001 Phòng GD&ĐT Tp Bắc Ninh Ph. Vũ Ninh - TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 009 THPT Chuyên Bắc Ninh Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 012 THPT Hoàng Quốc Việt Ph. Thị Cầu -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 013 THPT Hàn Thuyên Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 025 THPT Lý Thường Kiệt Phường Hạp Lĩnh -TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 027 THPT Lý Nhân Tông Phường Vạn An -TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 028 PT có nhiều cấp học Quốc tế Kinh
Bắc
Ph. Võ Cường - TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 031 THPT Nguyễn Du Phường Võ Cường -Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 037 TT GDTX Bắc Ninh Đường Nguyễn Đăng Đạo -TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 045 CĐ Nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 046 CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Bắc
Ninh
Ph. Đại Phúc TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 050 THPT Hàm Long Xã Nam Sơn -Thành phố Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 058 TC nghề Kinh tế, Kỹ thuật Bắc Ninh 213 Ngô Gia Tự, Ph. Suối Hoa, TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 059 THPT Bắc Ninh Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 062 Cao đẳng thống kê Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 063 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
thương mại số 1
  Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 071 Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh P Đại Phúc - TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 002 Phòng GD&ĐT Yên Phong TT Chờ - Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 026 THPT Yên Phong số 1 TTr. Chờ -Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 032 THPT Nguyễn Trãi TTr. Chờ -Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 038 TT GDTX Yên Phong TTr. Chờ -Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 049 THPT Yên Phong số 2 Xã Yên Trung -H. Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 065 TT GDNN-GDTX Yên Phong TT Chờ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 003 Phòng GD&ĐT Quế Võ TT Phố Mới - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 018 THPT Quế Võ số 1 TTr. Phố Mới - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 019 THPT Quế Võ số 2 Đào Viên - Quế võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 020 THPT Quế Võ số 3 Mộ Đạo - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 033 THPT Phố Mới TTr. Phố Mới -Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 039 TT GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh TTr. Phố Mới - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 047 THPT Trần Hưng Đạo Đào Viên -Quế Võ -Bắc Ninh Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 066 TT GDNN-GDTX Bắc Ninh TT Phố Mới Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 004 Phòng GD&ĐT Tiên Du TT Lim - Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 024 THPT Tiên Du số 1 Xã Việt Đoàn -Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 035 THPT Trần Nhân Tông Xã Liên Bão -Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 040 TT GDTX Tiên Du TTr. Lim -Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 048 THPT Nguyễn Đăng Đạo TTr. Lim -Tiên Du -Bắc Ninh Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 051 THPT Lê Quý Đôn Xã Đại Đồng -H. Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 069 TT GDNN-GDTX Tiên Du TT Lim Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 005 Phòng GD&ĐT Từ Sơn Ph Đình Bảng - TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 016 THPT Lý Thái Tổ Ph. Đình Bảng - TX.Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 017 THPT Ngô Gia Tự Xã Tam Sơn -TX.Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 036 THPT Từ Sơn Ph. Tráng Hạ - TX.Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 041 TT GDTX Từ Sơn TX Từ Sơn - Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 053 THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 055 PT năng khiếu TDTT Olympic Ph. Trang Hạ, TX Từ Sơn, Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 056 CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Ph. Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 057 CĐ Công nghiệp Hưng Yên (cơ sở 2) Ph. Đồng Kỵ-TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 060 Trường Phổ thông IVS   Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 064 TT GDNN-GDTX Từ Sơn TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 070 Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 006 Phòng GD&ĐT Thuận Thành TT Hồ - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 021 THPT Thuận Thành số 1 Xã Gia Đông - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 022 THPT Thuận Thành số 2 Xã Thanh Khương - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 023 THPT Thuận Thành số 3 TTr. Hồ - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 034 THPT Thiên Đức TTr. Hồ -Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 042 TT GDTX Thuận Thành TTr. Hồ -Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 054 THPT Kinh Bắc Hà Mãn, H.Thuận Thành, Bắc Ninh Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 007 Phòng GD&ĐT Gia Bình TT Gia Bình - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 010 THPT Gia Bình số 1 Nhân Thắng - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 011 THPT Lê Văn Thịnh TTr Gia Bình - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 029 THPT Gia Bình số 3 Nhân Thắng -Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 043 TT GDTX Gia Bình TTr Gia Bình - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 067 TT GDNN-GDTX Gia Bình TT Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 008 Phòng GD&ĐT Lương Tài TT Thứa - Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 014 THPT Lương Tài TTr. Thứa - Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 015 THPT Lương Tài số 2 Trung Kênh - Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 030 THPT Lương Tài số 3 TTr. Thứa -Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 044 TT GDTX Lương Tài TTr Thứa -Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 052 THPT Hải Á Xã An Thịnh-H. Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 068 TT GDNN-GDTX Lương Tài TT Thứa Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!