Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh

Danh sách mã trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh năm 2020 như: chuyên Bắc Ninh, Hoàng Quốc Việt, Hàn Thuyên,...

Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
19 Bắc Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_19   Khu vực 3
19 Bắc Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_19   Khu vực 3
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 000 Sở GD&ĐT Bắc Ninh Số 5 - Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 001 Phòng GD&ĐT Tp Bắc Ninh Ph. Vũ Ninh - TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 009 THPT Chuyên Bắc Ninh Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 012 THPT Hoàng Quốc Việt Ph. Thị Cầu -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 013 THPT Hàn Thuyên Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 025 THPT Lý Thường Kiệt Phường Hạp Lĩnh -TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 027 THPT Lý Nhân Tông Phường Vạn An -TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 028 PT có nhiều cấp học Quốc tế Kinh
Bắc
Ph. Võ Cường - TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 031 THPT Nguyễn Du Phường Võ Cường -Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 037 TT GDTX Bắc Ninh Đường Nguyễn Đăng Đạo -TP. Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 045 CĐ Nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 046 CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Bắc
Ninh
Ph. Đại Phúc TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 050 THPT Hàm Long Xã Nam Sơn -Thành phố Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 058 TC nghề Kinh tế, Kỹ thuật Bắc Ninh 213 Ngô Gia Tự, Ph. Suối Hoa, TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 059 THPT Bắc Ninh Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 062 Cao đẳng thống kê Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 063 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
thương mại số 1
  Khu vực 2
19 Bắc Ninh 01 Thành phố Bắc Ninh 071 Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh P Đại Phúc - TP Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 002 Phòng GD&ĐT Yên Phong TT Chờ - Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 026 THPT Yên Phong số 1 TTr. Chờ -Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 032 THPT Nguyễn Trãi TTr. Chờ -Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 038 TT GDTX Yên Phong TTr. Chờ -Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 049 THPT Yên Phong số 2 Xã Yên Trung -H. Yên Phong Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 02 Huyện Yên Phong 065 TT GDNN-GDTX Yên Phong TT Chờ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 003 Phòng GD&ĐT Quế Võ TT Phố Mới - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 018 THPT Quế Võ số 1 TTr. Phố Mới - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 019 THPT Quế Võ số 2 Đào Viên - Quế võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 020 THPT Quế Võ số 3 Mộ Đạo - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 033 THPT Phố Mới TTr. Phố Mới -Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 039 TT GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh TTr. Phố Mới - Quế Võ Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 047 THPT Trần Hưng Đạo Đào Viên -Quế Võ -Bắc Ninh Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 03 Huyện Quế Võ 066 TT GDNN-GDTX Bắc Ninh TT Phố Mới Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 004 Phòng GD&ĐT Tiên Du TT Lim - Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 024 THPT Tiên Du số 1 Xã Việt Đoàn -Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 035 THPT Trần Nhân Tông Xã Liên Bão -Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 040 TT GDTX Tiên Du TTr. Lim -Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 048 THPT Nguyễn Đăng Đạo TTr. Lim -Tiên Du -Bắc Ninh Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 051 THPT Lê Quý Đôn Xã Đại Đồng -H. Tiên Du Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 04 Huyện Tiên Du 069 TT GDNN-GDTX Tiên Du TT Lim Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 005 Phòng GD&ĐT Từ Sơn Ph Đình Bảng - TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 016 THPT Lý Thái Tổ Ph. Đình Bảng - TX.Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 017 THPT Ngô Gia Tự Xã Tam Sơn -TX.Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 036 THPT Từ Sơn Ph. Tráng Hạ - TX.Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 041 TT GDTX Từ Sơn TX Từ Sơn - Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 053 THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 055 PT năng khiếu TDTT Olympic Ph. Trang Hạ, TX Từ Sơn, Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 056 CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Ph. Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 057 CĐ Công nghiệp Hưng Yên (cơ sở 2) Ph. Đồng Kỵ-TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 060 Trường Phổ thông IVS   Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 064 TT GDNN-GDTX Từ Sơn TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 05 Thị xã Từ  Sơn 070 Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn TX Từ Sơn Khu vực 2
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 006 Phòng GD&ĐT Thuận Thành TT Hồ - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 021 THPT Thuận Thành số 1 Xã Gia Đông - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 022 THPT Thuận Thành số 2 Xã Thanh Khương - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 023 THPT Thuận Thành số 3 TTr. Hồ - Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 034 THPT Thiên Đức TTr. Hồ -Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 042 TT GDTX Thuận Thành TTr. Hồ -Thuận Thành Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 06 Huyện Thuận Thành 054 THPT Kinh Bắc Hà Mãn, H.Thuận Thành, Bắc Ninh Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 007 Phòng GD&ĐT Gia Bình TT Gia Bình - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 010 THPT Gia Bình số 1 Nhân Thắng - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 011 THPT Lê Văn Thịnh TTr Gia Bình - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 029 THPT Gia Bình số 3 Nhân Thắng -Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 043 TT GDTX Gia Bình TTr Gia Bình - Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 07 Huyện Gia Bình 067 TT GDNN-GDTX Gia Bình TT Gia Bình Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 008 Phòng GD&ĐT Lương Tài TT Thứa - Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 014 THPT Lương Tài TTr. Thứa - Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 015 THPT Lương Tài số 2 Trung Kênh - Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 030 THPT Lương Tài số 3 TTr. Thứa -Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 044 TT GDTX Lương Tài TTr Thứa -Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 052 THPT Hải Á Xã An Thịnh-H. Lương Tài Khu vực 2 NT
19 Bắc Ninh 08 Huyện Lương Tài 068 TT GDNN-GDTX Lương Tài TT Thứa Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!