Mã trường THPT tỉnh Bình Thuận

Danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Thuận năm 2019, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Bình Thuận năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
47 Bình Thuận 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_47   Khu vực 3
47 Bình Thuận 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_47
  Khu vực 3
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
001 THPT Phan Bội Châu Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
012 THPT Phan Chu Trinh Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
013 THPT Chuyên Trần Hưng
Đạo
Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
017 THCS và THPT Lê Lợi Ph. Phú Trinh - Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
022 TH Bổ túc Phan Bội Châu Ph. Phú Thuỷ - Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
032 THPT Bùi Thị Xuân Ph. Mũi Né - Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan Thiết 034 Trường TC Nghề Kinh tế - Kỹ thuật CĐ Bình Thuận 417 Trần Hưng Đạo, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
035 CĐ Nghề Bình Thuận Đường Trường Chinh, Ph. Phú Tài, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
036 THPT Phan Thiết 251 Trần Hưng Đạo, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
037 TH, THCS và THPT Lê
Quý Đôn
19 Nguyễn Tất Thành, Ph. Bình Hưng, Tp. Phan
Thiết
Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
038 TH, THCS, THPT Châu
A' Thái Bình Dương
79 Từ Văn Tư, Ph. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
040 Trường TC Du lịch Mũi
268 Nguyễn Thông, Ph. Phú Hài, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
041 CĐ Cộng đồng Bình
Thuận
205 Lê Lợi, Ph. Hưng Long, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
042 CĐ Y tế Bình Thuận 274 Nguyễn Hội, Ph. Xuân An, Tp. Phan Thiết Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
043 Trường Đại học Phan
Thiết
268 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Tp. Phan
Thiết
Khu vực 2
47 Bình Thuận 01 Thành phố Phan
Thiết
044 TT GDTX Tỉnh Bình
Thuận
188 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết,
Bình Thuận
Khu vực 2
47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 002 THPT Tuy Phong TTr. Liên Hương - Tuy Phong Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 009 THPT Hòa Đa TTr. Phan Rí Cửa - Tuy Phong Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 020 THPT Lê Quý Đôn TTr. Phan Rí Cửa - Tuy Phong Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 02 Huyện Tuy Phong 021 THPT Nguyễn Khuyến TTr. Liên Hương - Tuy Phong Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 003 THPT Bắc Bình TTr. Chợ Lầu - Bắc Bình Khu vực 1
47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 015 THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
TTr. Lương Sơn - Bắc Bình Khu vực 1
47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 027 TT GDTX-HN Bắc Bình TTr. Chợ Lầu - Bắc Bình Khu vực 1
47 Bình Thuận 03 Huyện Bắc Bình 045 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Bắc Bình
Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình
Thuận
Khu vực 1
47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận
Bắc
004 THPT Hàm Thuận Bắc TTr. Ma Lâm - Hàm Thuận Bắc Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận
Bắc
010 THPT Dân tộc nội trú
Tỉnh
Xã Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 04 Huyện Hàm Thuận
Bắc
031 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hàm Đức - Hàm Thuận bắc Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận
Nam
005 THPT Hàm Thuận Nam TTr. Thuận Nam - Hàm Thuận Nam Khu vực 1
47 Bình Thuận 05 Huyện Hàm Thuận
Nam
030 THPT Lương Thế Vinh Xã Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam Khu vực 2 NT
47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 014 THPT Đức Tân TTr. Tân Minh - Hàm Tân Khu vực 1
47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 033 THPT Hàm Tân TTr. Tân Nghĩa - Hàm Tân Khu vực 1
47 Bình Thuận 06 Huyện Hàm Tân 039 THPT Huỳnh Thúc Kháng Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân Khu vực 1
47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 007 THPT Đức Linh TTr. Võ Xu - Đức Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 016 THPT Chu Văn An TTr. Võ Xu - Đức Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 019 THPT Hùng Vương TTr. Đức Tài - Đức Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 023 TT GDTX-HN Đức Linh TTr. Đức Tài - Đức Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 025 THPT Quang Trung Xã Mê Pu - Đức Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 07 Huyện Đức Linh 046 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Đức Linh
Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận Khu vực 1
47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 008 THPT Tánh Linh TTr. Lạc Tánh - Tánh Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 026 THPT Nguyễn Văn Trỗi Xã Bắc Ruộng - Tánh Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 028 TT GDTX-HN Tánh Linh TTr. Lạc Tánh - Tánh Linh Khu vực 1
47 Bình Thuận 08 Huyện Tánh Linh 047 Trung tâm GDNN-GDTX
huyện Tánh Linh
236 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lạc Tánh, huyện
Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Khu vực 1
47 Bình Thuận 09 Huyện đảo Phú Quý 018 THPT Ngô Quyền H. Đảo Phú Quý Khu vực 1
47 Bình Thuận 10 Thị xã La Gi 006 THPT Lý Thường Kiệt Ph. Tân An - Thị xã La Gi Khu vực 2
47 Bình Thuận 10 Thị xã La Gi 011 THPT Nguyễn Huệ Ph. Tân An - Thị xã La Gi Khu vực 2
47 Bình Thuận 10 Thị xã La Gi 024 TT GDTX-HN La Gi Ph. Tân An - Thị xã La Gi Khu vực 2
47 Bình Thuận 10 Thị xã La Gi 029 THPT Nguyễn Trường Tộ Xã Tân Hải - Thị xã La Gi Khu vực 2
47 Bình Thuận 10 Thị xã La Gi 048 Trung tâm GDNN-GDTX
thị xã La Gi
261 Ngô Quyền, Phường Tân An, Thị xã La Gi,
Tỉnh Bình Thuận
Khu vực 2


Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Bình Thuận

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!