Mã trường THPT tỉnh Cà Mau

Danh sách mã trường THPT tỉnh Cà Mau năm 2020 đã được Tuyensinh247 cập nhật, các em tham khảo dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Cà Mau năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
61 Cà Mau 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_61 70 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 3
61 Cà Mau 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_61 70 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 3
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 002 THPT Hồ Thị Kỷ Số 7 Lý Bôn, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 003 THPT Tắc Vân Ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 015 THPT Cà Mau Số 41 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Nguyễn Cư Trinh, Khu đô thị mới Licogi, Phường
1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 017 TTGDTX TP. Cà Mau Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 019 Phổ thông Dân tộc nội trú Ngô Quyền, khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 2
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 020 THPT Nguyễn Việt Khái Khóm 1, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà
Mau, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 030 Phổ thông Hermann Gmeiner Tôn Đức Thắng, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 037 THPT Thanh Bình Cà Mau Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 041 Trường TC Nghề Cà Mau Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 042 THCS-THPT Lý Văn Lâm Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 043 TTGDNN TP. Cà Mau Số 7C Lý Bôn, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 052 Cao đẳng Nghề Việt Nam-Hàn Quốc
Cà Mau
Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 004 THPT Thới Bình Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 005 THPT Lê Công Nhân Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 022 TTGDTX Thới Bình Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn Xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 044 TTGDNN Thới Bình Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện
Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 053 THPT Tân Bằng Ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng,huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 006 THPT U Minh Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 023 TTGDTX U Minh Thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 031 THPT Khánh Lâm Ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 040 THPT Khánh An Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 045 TTGDNN U Minh Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 007 THPT Trần Văn Thời Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 008 THPT Huỳnh Phi Hùng Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 018 THPT Khánh Hưng Ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 021 THPT Sông Đốc Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 024 TTGDTX Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 039 THPT Võ Thị Hồng Ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 046 TTGDNN Trần Văn Thời Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 011 THPT Cái Nước Hồ Thị Kỷ, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 012 THPT Nguyễn Mai Võ Thị Sáu, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 025 TTGDTX Cái Nước Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 029 THPT Phú Hưng Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 047 TTGDNN Cái Nước Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 009 THPT Đầm Dơi Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 010 THPT Thái Thanh Hoà Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 026 TTGDTX Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 034 THPT Tân Đức Ấp Thuận Hoà, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 048 TTGDNN Đầm Dơi Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 059 THPT Quách Văn Phẩm Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 032 TTGDTX Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 035 THPT Viên An Ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 038 THPT Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 049 TTGDNN Ngọc Hiển Đường số 13/12, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 014 THPT Phan Ngọc Hiển Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm
Căn, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 027 TTGDTX Năm Căn Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 050 TTGDNN Năm Căn Châu Văn Đặng, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn,
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 033 TTGDTX Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 036 THPT Phú Tân Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 051 TTGDNN Phú Tân Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 060 THCS-THPT Vàm Đình Ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Cà Mau

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!