Mã trường THPT tỉnh Cà Mau

Danh sách mã trường THPT tỉnh Cà Mau năm 2020 đã được Tuyensinh247 cập nhật, các em tham khảo dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Cà Mau năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
61 Cà Mau 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_61 70 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 3
61 Cà Mau 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_61 70 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 3
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 002 THPT Hồ Thị Kỷ Số 7 Lý Bôn, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 003 THPT Tắc Vân Ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 015 THPT Cà Mau Số 41 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Nguyễn Cư Trinh, Khu đô thị mới Licogi, Phường
1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 017 TTGDTX TP. Cà Mau Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 019 Phổ thông Dân tộc nội trú Ngô Quyền, khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 2
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 020 THPT Nguyễn Việt Khái Khóm 1, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà
Mau, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 030 Phổ thông Hermann Gmeiner Tôn Đức Thắng, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 037 THPT Thanh Bình Cà Mau Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 041 Trường TC Nghề Cà Mau Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 042 THCS-THPT Lý Văn Lâm Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 043 TTGDNN TP. Cà Mau Số 7C Lý Bôn, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 052 Cao đẳng Nghề Việt Nam-Hàn Quốc
Cà Mau
Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 004 THPT Thới Bình Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 005 THPT Lê Công Nhân Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 022 TTGDTX Thới Bình Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn Xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 044 TTGDNN Thới Bình Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện
Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 053 THPT Tân Bằng Ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng,huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 006 THPT U Minh Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 023 TTGDTX U Minh Thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 031 THPT Khánh Lâm Ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 040 THPT Khánh An Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 045 TTGDNN U Minh Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 007 THPT Trần Văn Thời Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 008 THPT Huỳnh Phi Hùng Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 018 THPT Khánh Hưng Ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 021 THPT Sông Đốc Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 024 TTGDTX Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 039 THPT Võ Thị Hồng Ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 046 TTGDNN Trần Văn Thời Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 011 THPT Cái Nước Hồ Thị Kỷ, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 012 THPT Nguyễn Mai Võ Thị Sáu, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 025 TTGDTX Cái Nước Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 029 THPT Phú Hưng Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 047 TTGDNN Cái Nước Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 009 THPT Đầm Dơi Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 010 THPT Thái Thanh Hoà Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 026 TTGDTX Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 034 THPT Tân Đức Ấp Thuận Hoà, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 048 TTGDNN Đầm Dơi Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 059 THPT Quách Văn Phẩm Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 032 TTGDTX Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 035 THPT Viên An Ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 038 THPT Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 049 TTGDNN Ngọc Hiển Đường số 13/12, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc,
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 014 THPT Phan Ngọc Hiển Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm
Căn, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 027 TTGDTX Năm Căn Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 050 TTGDNN Năm Căn Châu Văn Đặng, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn,
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 033 TTGDTX Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà
Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 036 THPT Phú Tân Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 1
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 051 TTGDNN Phú Tân Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT
61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 060 THCS-THPT Vàm Đình Ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân,
tỉnh Cà Mau
Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Cà Mau

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!