Mã trường THPT tỉnh Hòa Bình

Danh sách tất cả các mã trường THPT tại tỉnh Hòa Bình năm 2020 giúp các em điền đúng thông tin vào giấy đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020.

Danh sách mã trường THPT tại Hòa Bình năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
23 Hoà Bình 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_23 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 3
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 000 Sở Giáo dục - Đào tạo Hòa Bình Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 001 TT GDTX thành phố HB Ph. Phương Lâm -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 006 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố
Hòa Bình
Phường Kỳ Sơn, TP. Hòa Bình Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 012 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 013 THPT Lạc Long Quân Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 014 THPT Nguyễn Du Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 015 THPT Công Nghiệp Ph. Đồng Tiến -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 016 PT Dân tộc nội trú THPT Ph. Tân Hoà -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 017 THPT Ngô Quyền Ph. Dân Chủ -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 028 THPT Kỳ Sơn Phường Kỳ Sơn, TP. Hòa Bình Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 029 THPT Phú Cường Xã Thịnh Minh, TP. Hòa Bình Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 044 Trung tâm GDTX tỉnh Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 045 Cao Đẳng Kinh tế -Kỹ Thuật HB Phường Dân Chủ  -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 053 CĐ nghề Hòa Bình Xã Dân chủ -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 054 CĐ nghề Sông Đà Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 058 Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc Phường Thịnh Lang -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_23 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 3
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 002 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đà
Bắc
TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 018 THPT Đà Bắc TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 019 THPT Mường Chiềng Xã Mường Chiềng -H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 050 THPT Yên Hoà Xã Yên Hoà - H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 003 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mai Châu
TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 020 THPT Mai Châu TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 021 THPT Mai Châu B Xã Xăm Khoè -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 057 PT DTNT THCS&THPT Mai Châu TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 004 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tân Lạc
TTr. Mãn Đức -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 022 THPT Tân Lạc TTr. Mãn Đức -Huyên Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 023 THPT Mường Bi Xã Phong Phú -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 024 THPT Đoàn Kết Xã Đông Lai -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 046 THPT Lũng Vân Xã Vân Sơn - H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 005 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc
Sơn
TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 025 THPT Lạc Sơn TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 026 THPT Cộng Hoà Xã Nhân Nghĩa -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 027 THPT Đại Đồng Xã Ân Nghĩa -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 048 THPT Quyết Thắng Xã Thượng Cốc - H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 056 PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 007 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Lương Sơn
TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 030 THPT Lương Sơn TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 031 THPT Nguyễn Trãi TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 033 THPT Nam Lương Sơn Xã Liên Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 036 THPT Cù Chính Lan Xã Thanh Cao -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 061 PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 008 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Kim Bôi
TTr. Bo -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 034 THPT Kim Bôi TTr Bo -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 035 THPT 19-5 Kim Bôi Xã Tú Sơn -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 051 THPT Bắc Sơn - H.Kim Bôi Xã Hùng Sơn - H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 052 THPT Sào Báy-H.Kim Bôi Xã Sào Báy - H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 059 PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi TTr. Bo -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 009 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc
Thuỷ
TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 037 THPT Thanh Hà TTr. Ba Hàng Đồi -H. Lạc Thủy Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 038 THPT Lạc Thuỷ TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 039 THPT Lạc Thuỷ B Xã Phú Nghĩa-H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 040 THPT Lạc Thuỷ C Xã An Bình -H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 055 CĐ nghề Cơ điện Tây Bắc TT Chi Nê, H. Lạc thủy, Hòa Bình Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 060 PT DTNT THCS&THPT Lạc Thuỷ Xã Phú Nghĩa-H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 010 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Yên Thuỷ
TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 041 THPT Yên Thuỷ A TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 042 THPT Yên Thuỷ B Xã Bảo Hiệu -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 047 THPT Yên Thuỷ C Xã Yên Trị -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 011 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Cao Phong
TTr. Cao Phong -H. Cao Phong Khu vực 1
23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 043 THPT Cao Phong TTr. Cao Phong -H. Cao Phong Khu vực 1
23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 049 THPT Thạch Yên Xã Dũng Phong - H. Cao Phong Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

2 bình luận: Mã trường THPT tỉnh Hòa Bình

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học