Mã trường THPT tỉnh Hòa Bình

Danh sách tất cả các mã trường THPT tại tỉnh Hòa Bình năm 2019 giúp các em điền đúng thông tin vào giấy đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019.

Danh sách mã trường THPT tại Hòa Bình năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
23 Hoà Bình 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_23 Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 3
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 000 Sở Giáo dục - Đào tạo
Hòa Bình
Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 001 TT GDTX thành phố HB Ph. Phương Lâm -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 012 THPT chuyên Hoàng Văn
Thụ
Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 013 THPT Lạc Long Quân Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 014 THPT Nguyễn Du Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 015 THPT Công Nghiệp Ph. Đồng Tiến -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 016 PT Dân tộc nội trú THPT
tỉnh Hòa Bình
Ph. Tân Hoà -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 017 THPT Ngô Quyền Ph. Chăm Mát -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 044 TT GDTX tỉnh Hoà Bình Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 045 Cao Đẳng Kinh tế -Kỹ
Thuật HB
Ph. Chăm Mát -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 053 CĐ nghề Hòa Bình Xã Dân chủ -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 054 CĐ nghề Sông Đà Ph. Thịnh Lang -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 058 Cao đẳng Nghệ thuật Tây
Bắc
Phường Thịnh Lang -Thành phố HB Khu vực 1
23 Hoà Bình 01 Thành phố Hòa Bình 900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_23
Ph. Tân Thịnh -Thành phố HB Khu vực 3
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 002 TT GDNN-GDTX Đà Bắc TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 018 THPT Đà Bắc TTr. Đà Bắc -H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 019 THPT Mường Chiềng Xã Mường Chiềng -H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 02 Huyện Đà Bắc 050 THPT Yên Hoà Xã Yên Hoà - H. Đà Bắc Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 003 TT GDNN- GDTX Mai
Châu
TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 020 THPT Mai Châu TTr. Mai Châu -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 03 Huyện Mai Châu 021 THPT Mai Châu B Xã Xăm Khoè -H. Mai Châu Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 004 TT GDNN Tân Lạc TTr. Mường Khến -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 022 THPT Tân Lạc TTr. Mường Khến -Huyên Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 023 THPT Mường Bi Xã Phong Phú -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 024 THPT Đoàn Kết Xã Đông Lai -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 04 Huyện Tân Lạc 046 THPT Lũng Vân Xã Lũng Vân -H. Tân Lạc Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 005 TT GDNN Lạc Sơn TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 025 THPT Lạc Sơn TTr. Vụ Bản -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 026 THPT Cộng Hoà Xã Nhân Nghĩa -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 027 THPT Đại Đồng Xã Ân Nghĩa -H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 048 THPT Quyết Thắng Xã Thượng Cốc - H. Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 05 Huyện Lạc Sơn 056 PT DTNT THCS&THPT
Ngọc Sơn
xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 06 Huyện Kỳ Sơn 006 TT GDNN Kỳ Sơn TTr. Kỳ Sơn -H. Kỳ Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 06 Huyện Kỳ Sơn 028 THPT Kỳ Sơn Xã Dân Hạ -H. Kỳ Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 06 Huyện Kỳ Sơn 029 THPT Phú Cường Xã Hợp Thịnh -H. Kỳ Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 007 TT GDNN-GDTX Lương
Sơn
TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 030 THPT Lương Sơn TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 031 THPT Nguyễn Trãi TTr. Lương Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 033 THPT Nam Lương Sơn Xã Thành Lập -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 07 Huyện Lương Sơn 036 THPT Cù Chính Lan Xã Long Sơn -H. Lương Sơn Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 008 TT GDNN-GDTX Kim
Bôi
TTr. Bo -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 034 THPT Kim Bôi Xã Kim Bình -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 035 THPT 19/5 Xã Tú Sơn -H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 051 THPT Bắc Sơn Xã Bắc Sơn - H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 08 Huyện Kim Bôi 052 THPT Sào Báy Xã Sào Báy - H. Kim Bôi Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 009 TT GDNN-GDTX Lạc
Thuỷ
TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 037 THPT Thanh Hà TTr. Thanh Hà -H. Lạc Thủy Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 038 THPT Lạc Thuỷ TTr. Chi Nê -H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 039 THPT Lạc Thuỷ B Xã Phú Lão-H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 040 THPT Lạc Thuỷ C Xã An Bình -H. Lạc Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 09 Huyện Lạc Thủy 055 CĐ nghề Cơ điện Tây Bắc TT Chi Nê, H. Lạc thủy, Hòa Bình Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 010 TT GDNN-GDTX Yên
Thuỷ
TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 041 THPT Yên Thuỷ A TTr. Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 042 THPT Yên Thuỷ B Xã Bảo Hiệu -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 10 Huyện Yên Thủy 047 THPT Yên Thuỷ C Xã Yên Trị -H. Yên Thuỷ Khu vực 1
23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 011 TT GDNN-GDTX Cao
Phong
TTr. Cao Phong -H. Cao Phong Khu vực 1
23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 043 THPT Cao Phong TTr. Cao Phong -H. Cao Phong Khu vực 1
23 Hoà Bình 11 Huyện Cao Phong 049 THPT Thạch Yên Xã Dũng Phong - H. Cao Phong Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

2 bình luận: Mã trường THPT tỉnh Hòa Bình

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!