Mã trường THPT tỉnh Kon Tum

Cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Kon Tum năm 2020 bao gồm trường THPT, dân tộc nội trú, giáo dục thường xuyên.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Kon Tum 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
36 Kon Tum 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_36   Khu vực 3
36 Kon Tum 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_36   Khu vực 3
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 001 THPT Kon Tum Ph. Thống Nhất - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 002 PT DTNT tỉnh Kon Tum Ph. Quyết Thắng - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 003 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Ph. Thống Nhất - Tp KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 013 Phòng GD&ĐT Tp Kon Tum Phường Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 015 CĐ Sư phạm Kon Tum Ph. Thống Nhất - Tp KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 016 CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 018 TT GDTX Tỉnh Ph. Thắng Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 019 Trung học Y tế Kon Tum Ph. Quyết Thắng -Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 020 THPT Duy Tân Ph. Duy Tân - TP Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 025 THPT Lê Lợi Ph. Lê Lợi - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 036 THPT Ngô Mây Ph. Ngô Mây - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 038 Trường TC Nghề Kon Tum Ph. Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 041 THPT Trường Chinh Ph. Trường Chinh - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 046 THPT Phan Bội Châu Xã Ya Chim - Tp Kon Tum - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 008 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei Huyện Đăk Glei - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 022 PT DTNT Đăk Glei H. Đăk Glei - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 033 THPT Lương Thế Vinh H. Đăk Glei - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 037 TT GDTX Đăk Glei H. Đăk Glei - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 048 Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh H. Đăk Glei - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 053 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Glei H. Đăk Glei - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 702 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei H. Đăk Glei - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 009 Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 021 PT DTNT Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 027 THPT Nguyễn Trãi H. Ngọc Hồi - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 042 TT GDTX Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi- Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 047 THPT Phan Chu Trinh Xã Đăk Dục - H. Ngọc Hồi - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 052 Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 703 Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi H. Ngọc Hồi - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 007 PT DTNT Đăk Tô H. Đăk Tô - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 010 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô Huyện Đăk Tô - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 026 THPT Nguyễn Văn Cừ H. Đăk Tô - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 045 TT GDTX Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 051 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 704 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô H. Đăk Tô - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 005 PT DTNT Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 012 Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy Huyện Sa Thầy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 034 THPT Quang Trung H. Sa Thầy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 043 TT GDTX Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 054 Trung tâm GDNN-GDTX Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 705 Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy H. Sa Thầy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 014 Phòng GD&ĐT huyện Kon Plong Huyện Kon Plông - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 017 PT DTNT Kon Plong H. Kon Plông - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 049 Phân hiệu PT DTNT Kon Plong H. Kon Plông - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 056 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Plong H. Kon Plông - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 706 Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông H. Kon Plông - KonTum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 006 PT DTNT Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 011 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà Huyện Đăk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 028 TT GDTX Đăk Hà H. Đắk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 030 THPT Trần Quốc Tuấn H. Đắk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 032 THPT Nguyễn Du H. Đắk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 050 Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 707 Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà H. Đăk Hà - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 023 Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 024 PT DTNT Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 035 THPT Chu Văn An H. Kon Rẫy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 044 TT GDTX Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 055 Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 708 Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy H. Kon Rẫy - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 029 Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 031 PT DTNT Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 057 Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ
Rông
H. Tu Mơ Rông - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 709 Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông H. Tu Mơ Rông - Kon Tum Khu vực 1
36 Kon Tum 10 Huyện IA H'DRAI 058 Phân hiệu PT DTNT Tỉnh tại Ia
H'Drai
Xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Mã trường THPT tỉnh Kon Tum

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!