Mã trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Danh mục mã trường THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 như THPT Hương Trà, Bùi Thị Xuân, THPT A Lưới,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
33 Thừa Thiên -Huế 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_33   Khu vực 3
33 Thừa Thiên -Huế 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_33   Khu vực 3
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 000 Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên
Huế
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 001 THPT Chuyên Quốc Học-Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 002 THPT Hai Bà Trưng Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 003 THPT Nguyễn Huệ Ph. Thuận Thành, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 004 THPT Gia Hội Ph. Phú Hiệp, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 005 THPT Bùi Thị Xuân Ph. Thuận Hoà, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 007 THPT Nguyễn Trường Tộ Ph. Phú Nhuận, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 009 TT GDTX TP Huế Ph. Phước Vĩnh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 010 Khối chuyên ĐHKH Huế Ph. Phú Nhuận, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 025 Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Ph. Phường Đúc, TP Huế Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 028 Phòng GDCN Sở GD-ĐT TT-Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 029 THPT Đặng Trần Côn Ph. Thuận Hoà, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 032 TC Phật Học Huế Ph. Trường An, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 033 Học viện Âm nhạc Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 034 CĐ Công nghiệp Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 036 THPT Chi Lăng Ph. Phú Cát, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 038 THPT DL Trần Hưng Đạo Ph. Vỹ Dạ, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 042 THPT Cao Thắng Ph. Phú Nhuận, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 048 TH VHNT Thừa Thiên Huế Ph. Thuận Thành , TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 052 CĐ Nghề Du lịch Huế Ph. Phú Hội, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 054 TC Nghề số 10 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 056 CĐ Nghề số 23 Bộ Quốc phòng Ph. Tây Lộc, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 058 TC Nghề Huế Ph. Kim Long, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 064 TTGDNN-GDTX TP Huế Ph. Phước Vĩnh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 073 THPT Thuận Hóa Phường An Tây, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 011 THPT Phong Điền TT Phong Điền, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 012 THPT Tam Giang Xã Điền Hải, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 013 THPT Nguyễn Đình Chiểu Xã Phong An, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 037 THPT Trần Văn Kỷ Xã Phong Bình, H. Phong Điền Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 053 CĐ Nghề Nguyễn Tri Phương Xã Phong An, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 059 TTGDTX Phong Điền TT Phong Điền, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 065 TTGDNN-GDTX Phong Điền TT Phong Điền, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 008 THPT Hóa Châu Xã Quảng An, H. Quảng Điền Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 014 THPT Nguyễn Chí Thanh TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 044 THPT Tố Hữu Xã Quảng Công, H. Quảng Điền Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 049 TTGDTX Quảng Điền TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 057 TC Nghề Quảng Điền TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 066 TTGDNN-GDTX Quảng Điền TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 080 THPT Tố Hữu Xã Quảng Công, H.Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 015 THPT Đặng Huy Trứ Ph. Hương Chữ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 027 THPT Hương Vinh Xã Hương Vinh, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 030 THPT Bình Điền Xã Bình Điền, TX Hương Trà Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 041 THPT Hương Trà Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 060 TTGDTX Hương Trà Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 067 TTGDNN-GDTX Hương Trà Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 079 THPT Bình Điền Xã Bình Thành, TX Hương Trà Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 006 Phổ thông Huế Star Xã Phú Thượng H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 016 THPT Phan Đăng Lưu Xã Phú Dương, H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 017 THPT Nguyễn Sinh Cung TT Phú Đa, H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 031 THPT Vinh Xuân Xã Vinh Xuân, H. Phú Vang Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 035 THPT Thuận An TT Thuận An, H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 047 THPT Hà Trung Xã Vinh Hà, H. Phú Vang Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 050 TTGDTX Phú Vang Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 068 TTGDNN-GDTX Phú Vang Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 018 THPT Hương Thủy Ph. Thuỷ Phương, TX Hương Thuỷ Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 019 THPT Phú Bài Ph. Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 046 THPT Nguyễn Trãi Ph. Phú Bài, TX Hương Thuỷ Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 051 TTGDTX Hương Thủy Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 055 CĐ Nghề Thừa Thiên Huế Ph. Phú Bài, TX Hương Thủy Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 069 TTGDNN-GDTX Hương Thủy Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 020 THPT An Lương Đông Xã Lộc An, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 021 THPT Vinh Lộc Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 022 THPT Phú Lộc TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 026 THPT Thừa Lưu Xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 045 THPT Tư thục Thế Hệ Mới Xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 061 TTGDTX Phú Lộc TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 070 TTGDNN-GDTX Phú Lộc TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 074 THPT Vinh Lộc Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 023 THPT Nam Đông TT Khe Tre, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 043 THPT Hương Giang Xã Thượng Nhật, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 062 TTGDTX Nam Đông TT Khe Tre, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 071 TTGDNN-GDTX Nam Đông Xã Hương Hòa, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 024 THPT A Lưới TT A Lưới, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 039 THPT Hương Lâm Xã Hương Lâm, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 040 THCS-THPT Hồng Vân Xã Hồng Vân, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 063 TTGDTX A Lưới TT A Lưới, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 072 TTGDNN-GDTX A Lưới Xã Sơn Thủy, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 081 THPT Hương Lâm Xã Lâm Đớt, H. A Lưới Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!