Mã trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Danh mục mã trường THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 như THPT Hương Trà, Bùi Thị Xuân, THPT A Lưới,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
33 Thừa Thiên -Huế 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_33   Khu vực 3
33 Thừa Thiên -Huế 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_33   Khu vực 3
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 000 Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên
Huế
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 001 THPT Chuyên Quốc Học-Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 002 THPT Hai Bà Trưng Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 003 THPT Nguyễn Huệ Ph. Thuận Thành, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 004 THPT Gia Hội Ph. Phú Hiệp, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 005 THPT Bùi Thị Xuân Ph. Thuận Hoà, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 007 THPT Nguyễn Trường Tộ Ph. Phú Nhuận, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 009 TT GDTX TP Huế Ph. Phước Vĩnh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 010 Khối chuyên ĐHKH Huế Ph. Phú Nhuận, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 025 Phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Ph. Phường Đúc, TP Huế Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 028 Phòng GDCN Sở GD-ĐT TT-Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 029 THPT Đặng Trần Côn Ph. Thuận Hoà, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 032 TC Phật Học Huế Ph. Trường An, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 033 Học viện Âm nhạc Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 034 CĐ Công nghiệp Huế Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 036 THPT Chi Lăng Ph. Phú Cát, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 038 THPT DL Trần Hưng Đạo Ph. Vỹ Dạ, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 042 THPT Cao Thắng Ph. Phú Nhuận, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 048 TH VHNT Thừa Thiên Huế Ph. Thuận Thành , TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 052 CĐ Nghề Du lịch Huế Ph. Phú Hội, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 054 TC Nghề số 10 Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 056 CĐ Nghề số 23 Bộ Quốc phòng Ph. Tây Lộc, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 058 TC Nghề Huế Ph. Kim Long, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 064 TTGDNN-GDTX TP Huế Ph. Phước Vĩnh, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 01 Thành phố Huế 073 THPT Thuận Hóa Phường An Tây, TP Huế Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 011 THPT Phong Điền TT Phong Điền, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 012 THPT Tam Giang Xã Điền Hải, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 013 THPT Nguyễn Đình Chiểu Xã Phong An, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 037 THPT Trần Văn Kỷ Xã Phong Bình, H. Phong Điền Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 053 CĐ Nghề Nguyễn Tri Phương Xã Phong An, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 059 TTGDTX Phong Điền TT Phong Điền, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 02 Huyện Phong Điền 065 TTGDNN-GDTX Phong Điền TT Phong Điền, H. Phong Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 008 THPT Hóa Châu Xã Quảng An, H. Quảng Điền Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 014 THPT Nguyễn Chí Thanh TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 044 THPT Tố Hữu Xã Quảng Công, H. Quảng Điền Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 049 TTGDTX Quảng Điền TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 057 TC Nghề Quảng Điền TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 066 TTGDNN-GDTX Quảng Điền TT Sịa, H. Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 03 Huyện Quảng Điền 080 THPT Tố Hữu Xã Quảng Công, H.Quảng Điền Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 015 THPT Đặng Huy Trứ Ph. Hương Chữ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 027 THPT Hương Vinh Xã Hương Vinh, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 030 THPT Bình Điền Xã Bình Điền, TX Hương Trà Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 041 THPT Hương Trà Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 060 TTGDTX Hương Trà Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 067 TTGDNN-GDTX Hương Trà Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 04 Thị xã Hương Trà 079 THPT Bình Điền Xã Bình Thành, TX Hương Trà Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 006 Phổ thông Huế Star Xã Phú Thượng H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 016 THPT Phan Đăng Lưu Xã Phú Dương, H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 017 THPT Nguyễn Sinh Cung TT Phú Đa, H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 031 THPT Vinh Xuân Xã Vinh Xuân, H. Phú Vang Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 035 THPT Thuận An TT Thuận An, H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 047 THPT Hà Trung Xã Vinh Hà, H. Phú Vang Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 050 TTGDTX Phú Vang Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 05 Huyện Phú Vang 068 TTGDNN-GDTX Phú Vang Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 018 THPT Hương Thủy Ph. Thuỷ Phương, TX Hương Thuỷ Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 019 THPT Phú Bài Ph. Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 046 THPT Nguyễn Trãi Ph. Phú Bài, TX Hương Thuỷ Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 051 TTGDTX Hương Thủy Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 055 CĐ Nghề Thừa Thiên Huế Ph. Phú Bài, TX Hương Thủy Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 06 Thị xã Hương Thủy 069 TTGDNN-GDTX Hương Thủy Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy Khu vực 2
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 020 THPT An Lương Đông Xã Lộc An, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 021 THPT Vinh Lộc Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 022 THPT Phú Lộc TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 026 THPT Thừa Lưu Xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 045 THPT Tư thục Thế Hệ Mới Xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 061 TTGDTX Phú Lộc TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 070 TTGDNN-GDTX Phú Lộc TT Phú Lộc, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 07 Huyện Phú Lộc 074 THPT Vinh Lộc Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc Khu vực 2 NT
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 023 THPT Nam Đông TT Khe Tre, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 043 THPT Hương Giang Xã Thượng Nhật, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 062 TTGDTX Nam Đông TT Khe Tre, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 08 Huyện Nam Đông 071 TTGDNN-GDTX Nam Đông Xã Hương Hòa, H. Nam Đông Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 024 THPT A Lưới TT A Lưới, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 039 THPT Hương Lâm Xã Hương Lâm, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 040 THCS-THPT Hồng Vân Xã Hồng Vân, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 063 TTGDTX A Lưới TT A Lưới, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 072 TTGDNN-GDTX A Lưới Xã Sơn Thủy, H. A Lưới Khu vực 1
33 Thừa Thiên -Huế 09 Huyện A Lưới 081 THPT Hương Lâm Xã Lâm Đớt, H. A Lưới Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Mã trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!