Mã trường THPT tỉnh Yên Bái

Danh sách mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 của tất cả các huyện.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Yên Bái 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
13 Yên Bái 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_13   Khu vực 3
13 Yên Bái 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_13   Khu vực 3
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 001 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành P. Yên Thịnh - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 002 THPT Nguyễn Huệ P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 003 THPT Lý Thường Kiệt P.Hồng Hà -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 004 PT Dân tộc nội trú THPT Tỉnh Yên
Bái
P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 005 THPT Hoàng Quốc Việt Xã Giới Phiên - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 006 THPT Đồng Tâm P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 007 TTGDTX tỉnh P.Đồng Tâm -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 008 TT DN-GDTX TP Yên Bái P.Nguyễn Phúc - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 009 Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái P. Yên Thịnh -TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 040 Cao đẳng Y tế Yên Bái Phường Yên Ninh - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 041 TT GDNN-GDTX TP Yên Bái P.Nguyễn Phúc - TP Yên Bái - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 050 Bán công Phan Bội Châu Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 01 Thành phố Yên Bái 051 THPT BC Phan Chu Trinh Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 010 THPT Nghĩa Lộ P. Tân An -TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 011 THPT Nguyễn Trãi P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 012 PT DTNT THPT Miền Tây P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 013 TT GDTX-HNDN Tx Nghĩa Lộ P. Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 037 Trung cấp Nghề DTNT Nghĩa Lộ P. Pú Trạng - TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 02 Thị xã Nghĩa Lộ 048 Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ P. Pú Trạng - TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 014 THPT Chu Văn An TT. Mậu A - Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 015 THPT Nguyễn Lương Bằng Xã An Thịnh - Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 016 THPT Trần Phú Xã An Bình - Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 017 TT DN-GDTX Huyện Văn Yên TT. Mậu A - Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 045 TT GDNN-GDTX Huyện Văn Yên TT. Mậu A - Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 03 Huyện Văn Yên 053 THPT BC Nguyễn Khuyến TT. Mậu A - Văn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 018 THPT Cảm Ân Xã Cảm Ân - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 019 THPT Trần Nhật Duật TT. Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 020 THPT Thác Bà TT. Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 021 THPT Cảm Nhân Xã Cảm Nhân - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 022 TT DN-GDTX Huyện Yên Bình TT. Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 04 Huyện Yên Bình 042 TT GDNN-GDTX Huyện Yên Bình TT. Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang Chải 023 THPT Mù Cang Chải TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang Chải 024 TT DN-GDTX H. Mù Cang Chải TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang Chải 047 TT GDNN-GDTX Huyện Mù Cang
Chải
TT. Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên
Bái
Khu vực 1
13 Yên Bái 05 Huyện Mù Cang Chải 055 THCS&THPT Púng Luông Xã Púng Luông, Mù Cang Chải, Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 025 THPT Văn Chấn Xã Cát Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 026 THPT Sơn Thịnh Xã Sơn Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 027 TT DN-GDTX Huyện Văn Chấn Xã Sơn Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 044 TT GDNN-GDTX Huyện Văn Chấn Xã Sơn Thịnh - Văn Chấn - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 06 Huyện Văn Chấn 054 THCS&THPT Nậm Búng Xã Nậm Búng, Văn Chấn, Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 028 THPT Lê Quý Đôn TT. Cổ Phúc - Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 029 PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II Xã Hưng Khánh - Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 030 TT DN-GDTX Huyện Trấn Yên TT. Cổ Phúc -Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 039 THPT Hưng Khánh Xã Hưng Khánh - Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 043 TT GDNN-GDTX Huyện Trấn Yên TT. Cổ Phúc -Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 07 Huyện Trấn Yên 052 THPT BC Nguyễn Du Thị trấn Cổ Phúc - Trấn Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 08 Huyện Trạm Tấu 031 THPT Trạm Tấu TT. Trạm Tấu - Trạm Tấu - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 08 Huyện Trạm Tấu 032 TT DN-GDTX Huyện Trạm Tấu TT. Trạm Tấu - Trạm Tấu - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 08 Huyện Trạm Tấu 046 TT GDNN-GDTX Huyện Trạm Tấu TT. Trạm Tấu - Trạm Tấu - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 033 THPT Mai Sơn Xã Mai Sơn - Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 034 THPT Hoàng Văn Thụ TT. Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 035 THPT Hồng Quang Xã Động Quan - Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 036 TT GDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu TT. Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 038 Trung cấp Nghề Lục Yên TT. Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1
13 Yên Bái 09 Huyện Lục Yên 049 Trung cấp Lục Yên TT Yên Thế - Lục Yên - Yên Bái Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Mã trường THPT tỉnh Yên Bái

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!