Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Tôn Đức Thắng 2018

Đại học Tôn Đức Thắng công bố mức điểm xét tuyển vào trường năm 2018, theo đó mức điểm từ 15 đến 20,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học năm 2018 - Phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2018 như sau:

TT

 

 

Tên ngành /chuyên ngành

 

 

Mã ngành/chuyên ngành

 

 

Tổ hợp xét tuyển

 

 

Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện

 

 

Mức điểm nhận ĐKXT

 

 

A. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (TP.HCM)

 

 

1

 

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

7210402

 

 

H00; H01; H02

 

 

Vẽ Hình họa mỹ thuật

 

 

Môn Vẽ HHMT, Vẽ TTM ≥ 5,00

 

 

 17,00

 

 

2

 

 

Thiết kế đồ họa

 

 

7210403

 

 

17,00

 

 

3

 

 

Thiết kế thời trang

 

 

7210404

 

 

17,00

 

 

4

 

 

Thiết kế nội thất

 

 

7580108

 

 

17,00

 

 

5

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

7220201

 

 

D01; D11

 

 

Tiếng Anh

 

 

20,00

 

 

6

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

7220204

 

 

D01; D04; D11; D55

 

 

D01, D11: Tiếng Anh;

 

 

D04, D55: Tiếng Trung Quốc

 

 

18,00

 

 

7

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh)

 

 

7220204A

 

 

 

 

 

19,00

 

 

8

 

 

Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

 

 

7810301

 

 

 

 

 

A01; D01; T00; T01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

T00; T01: Năng khiếu TDTT; Môn NK TDTT ≥ 5,00

 

 

17,00

 

 

9

 

 

Kế toán

 

 

7340301

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

18,00

 

 

10

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

7340120

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

A01, D01: Tiếng Anh

 

 

A00, C01: Toán

 

 

20,50

 

 

11

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhân sự)

 

 

7340101

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

A01, D01: Tiếng Anh

 

 

A00, C01: Toán

 

 

19,00

 

 

12

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)

 

 

7340101M

 

 

 

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

A01, D01: Tiếng Anh

 

 

A00, C01: Toán

 

 

19,00

 

 

13

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

 

 

7340101N

 

 

 

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

A01, D01: Tiếng Anh

 

 

A00, C01: Toán

 

 

19,50

 

 

14

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

7340201

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

18,00

 

 

15

 

 

Quan hệ lao động (CN QL Quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức)

 

 

7340408

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

16

 

 

Luật

 

 

7380101

 

 

 

 

 

A00; A01; C00; D01

 

 

 

 

 

19,00

 

 

17

 

 

Xã hội học

 

 

7310301

 

 

A01; C00; C01; D01

 

 

 

 

 

17,00

 

 

18

 

 

Công tác xã hội

 

 

7760101

 

 

A01; C00; C01; D01

 

 

 

 

 

17,00

 

 

19

 

 

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

 

 

7310630

 

 

 

 

 

A01; C00; C01; D01

 

 

A01, D01: Tiếng Anh

 

 

C00, C01: Văn

 

 

19,00

 

 

20

 

 

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

 

 

7310630Q

 

 

 

 

 

A01; C00; C01; D01

 

 

A01, D01: Tiếng Anh

 

 

C00, C01: Văn

 

 

19,00

 

 

21

 

 

Bảo hộ lao động

 

 

7850201

 

 

A00; B00; C02; D07

 

 

 

 

 

17,00

 

 

22

 

 

Khoa học môi trường

 

 

7440301

 

 

A00; B00; C02; D07

 

 

 

 

 

17,00

 

 

23

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước)

 

 

7510406

 

 

 

 

 

A00; B00; C02; D07

 

 

 

 

 

17,00

 

 

24

 

 

Toán ứng dụng

 

 

7460112

 

 

A00; A01; C01

 

 

Toán; Toán ≥ 5,00

 

 

17,00

 

 

25

 

 

Thống kê

 

 

7460201

 

 

A00; A01; C01

 

 

Toán; Toán ≥ 5,00

 

 

17,00

 

 

26

 

 

Khoa học máy tính

 

 

7480101

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

27

 

 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 

 

7480102

 

 

 

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

28

 

 

Kỹ thuật phần mềm

 

 

7480103

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

29

 

 

Kỹ thuật hóa học

 

 

7520301

 

 

 

 

 

A00; B00; C02; D07

 

 

Hóa

 

 

17,00

 

 

30

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

7420201

 

 

 

 

 

A00;

 

 

B00; D08

 

 

A00: Hóa

 

 

B00; D08: Sinh

 

 

17,00

 

 

31

 

 

Kiến trúc

 

 

7580101

 

 

V00; V01

 

 

Vẽ Hình họa mỹ thuật; Vẽ Hình họa mỹ thuật ≥ 5,00

 

 

18,00

 

 

32

 

 

Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

7580105

 

 

 

 

 

A00; A01; V00; V01

 

 

A00; A01: Vật lý

 

 

V00; V01: Vẽ Hình họa mỹ thuật; Vẽ Hình họa mỹ thuật ≥ 5,00

 

 

17,00

 

 

33

 

 

Kỹ thuật xây dựng

 

 

7580201

 

 

A00; A01; C01

 

 

Vật lý

 

 

17,00

 

 

34

 

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

7580205

 

 

 

 

 

A00; A01; C01

 

 

Vật lý

 

 

17,00

 

 

35

 

 

Kỹ thuật điện

 

 

7520201

 

 

A00; A01; C01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

36

 

 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 

 

7520207

 

 

 

 

 

A00; A01; C01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

37

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

7520216

 

 

 

 

 

A00; A01; C01

 

 

Toán

 

 

17,00

 

 

38

 

 

Dược học

 

 

7720201

 

 

A00; B00; D07

 

 

Hóa học

 

 

20,00

 

 

B. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (TẠI TP.HCM)

 

 

39

 

 

Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao

 

 

F7220201

 

 

D01; D11

 

 

Tiếng Anh

 

 

17,00

 

 

40

 

 

Kế toán – Chất lượng cao

 

 

F7340301

 

 

A01; D01;

 

 

A00; C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

41

 

 

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhân sự) - Chất lượng cao

 

 

F7340101

 

 

A01; D01;

 

 

A00; C01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

17,00

 

 

42

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chất lượng cao

 

 

F7340101M

 

 

 

 

 

A01; D01;

 

 

A00; C01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

17,00

 

 

43

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chất lượng cao

 

 

F7340101N

 

 

 

 

 

A01; D01;

 

 

A00; C01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

17,00

 

 

44

 

 

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

 

 

F7340120

 

 

A01; D01;

 

 

A00; C01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

17,00

 

 

45

 

 

Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao

 

 

F7340201

 

 

A01; D01;

 

 

A00; C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

46

 

 

Luật - Chất lượng cao

 

 

F7380101

 

 

 

 

 

A00; A01; C00; D01

 

 

 

 

 

17,00

 

 

47

 

 

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao

 

 

F7310630Q

 

 

 

 

 

A01; D01; C00; C01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

C00; C01: Văn

 

 

17,00

 

 

48

 

 

Khoa học môi trường - Chất lượng cao

 

 

F7440301

 

 

A00; B00; C02; D07

 

 

 

 

 

16,00

 

 

49

 

 

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao

 

 

F7420201

 

 

A00; B00; D08

 

 

A00: Hóa

 

 

B00; D08: Sinh

 

 

16,00

 

 

50

 

 

Khoa học máy tính - Chất lượng cao

 

 

F7480101

 

 

A00; A01

 

 

C01; D01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

51

 

 

Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao

 

 

F7480103

 

 

A00; A01

 

 

C01; D01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

52

 

 

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao

 

 

F7580201

 

 

 

 

 

A00; A01

 

 

C01

 

 

Vật lý

 

 

16,00

 

 

53

 

 

Kỹ thuật điện - Chất lượng cao

 

 

F7520201

 

 

A00; A01

 

 

C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

54

 

 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao

 

 

F7520207

 

 

 

 

 

A00; A01

 

 

C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

55

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao

 

 

F7520216

 

 

 

 

 

A00; A01

 

 

C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

C. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG

 

 

Chương trình luân chuyển Campus: SV học 2 năm đầu tại Nha Trang, 2 năm sau học tại TP. HCM.

 

 

56

 

 

Ngôn ngữ Anh – chương trình 2 năm đầu học tại Nha Trang

 

 

N7220201

 

 

D01; D11

 

 

Tiếng Anh

 

 

16,00

 

 

57

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - chương trình 2 năm đầu học tại Nha Trang

 

 

N7340101M

 

 

 

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

16,00

 

 

58

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - chương trình 2 năm đầu học tại Nha Trang

 

 

N7340101N

 

 

 

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

16,00

 

 

59

 

 

Kế toán - chương trình 2 năm đầu học tại Nha Trang

 

 

N7340301

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

60

 

 

Luật - chương trình 2 năm đầu học tại Nha Trang

 

 

N7380101

 

 

 

 

 

A00; A01; C00; D01

 

 

 

 

 

16,00

 

 

D. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC

 

 

Chương trình luân chuyển Campus: SV học 2 năm đầu tại Bảo Lộc, 2 năm sau học tại TP. HCM.

 

 

61

 

 

Ngôn ngữ Anh - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

 

 

B7220201

 

 

D01; D11

 

 

Tiếng Anh

 

 

16,00

 

 

62

 

 

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

 

 

B7340101N

 

 

 

 

 

A00; A01; C01; D01;

 

 

A01; D01: Tiếng Anh

 

 

A00; C01: Toán

 

 

16,00

 

 

63

 

 

Luật - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

 

 

B7380101

 

 

 

 

 

A00; A01; C00; D01

 

 

 

 

 

16,00

 

 

64

 

 

Công nghệ sinh học - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

 

 

B7420201

 

 

A00; B00; D08

 

 

A00: Hóa

 

 

B00; D08: Sinh

 

 

16,00

 

 

65

 

 

Kỹ thuật phần mềm - chương trình 2 năm đầu học tại Bảo Lộc

 

 

B7480103

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

E. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CÀ MAU

 

 

Chương trình luân chuyển Campus: SV học 2 năm đầu tại Cà Mau, 2 năm sau học tại TP. HCM.

 

 

66

 

 

Kế toán - chương trình 2 năm đầu học tại Cà Mau

 

 

M7340301

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

67

 

 

Ngôn ngữ Anh - chương trình 2 năm đầu học tại Cà Mau

 

 

M7220201

 

 

D01; D11

 

 

Tiếng Anh

 

 

16,00

 

 

68

 

 

Kỹ thuật điện - chương trình 2 năm đầu học tại Cà Mau

 

 

M7520201

 

 

A00; A01

 

 

C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

69

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình 2 năm đầu học tại Cà Mau

 

 

M7520216

 

 

A00; A01

 

 

C01

 

 

Toán

 

 

16,00

 

 

F. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ

 

 

70

 

 

Kế toán (song bằng 3+1)

 

 

K7340301

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

 

 

 

15,00

 

 

71

 

 

Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5)

 

 

K7520201

 

 

A00; A01; C01

 

 

 

 

 

15,00

 

 

72

 

 

Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5)

 

 

K7340101N

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

 

 

 

15,00

 

 

73

 

 

Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2)

 

 

K7310630Q

 

 

A01; C00; C01; D01

 

 

 

 

 

15,00

 

 

74

 

 

Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2)

 

 

K7340101

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

 

 

 

15,00

 

 

75

 

 

Tài chính (song bằng 2+2)

 

 

K7340201

 

 

A00; A01; C01; D01

 

 

 

 

 

15,00

 

 

Lưu ý:

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển và được quy về thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng (ưu tiên chọn học) từ trên xuống. Khi các Trường đại học xét tuyển, các nguyện vọng này có giá trị xét tuyển như nhau và thí sinh được xác định trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất.

Xem thêm Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ton-duc-thang-DTT.html

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Tôn Đức Thắng 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!