Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Văn Hóa Hà Nội 2019

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2019 được cập nhật dưới đây.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15.0 điểm trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

DANH SÁCH MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU
TT Ngành / Chuyên ngành Mã ngành / chuyên ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển
Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1 Ngôn ngữ Anh(1) 7220201 80 D01 D78 D96
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 110 C00 D01 D78
3 Luật 7380101 80 C00 D01 D96
4 Báo chí 7320101 70 C00 D01 D78
5 Gia đình học - Quản trị dịch vụ gia đình 7229045 30 C00 D01 D78
6 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 80 C00 D01 D96
7 Thông tin, Thư viện 7320201 50 C00 D01 D96
8 Quản lý thông tin 7320205 50 C00 D01 D96
9 Bảo tàng học 7320305 50 C00 D01 D78
10 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa 7229040A 40 C00 D01 D78
Văn hóa học - Văn hóa truyền thông 7229040B 70 C00 D01 D78
Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại 7229040C 40 C00 D01 D78
11 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 7220112A 30 C00 D01 D78
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 7220112B 35 C00 D01 D78
12 Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 7229042A 160 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa - Quản lý nhà nước về gia đình 7229042B 40 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa - Quản lý di sản văn hóa 7229042C 50 C00 D01 D78
Quản lý văn hóa - Biểu diễn nghệ thuật(2) 7229042D 25 N00    
Quản lý văn hóa - Tổ chức sự kiện văn hóa 7229042E 30 N00 C00 D01
13 Du lịch - Văn hóa du lịch 7810101A 180 C00 D01 D78
Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL 7810101B 100 C00 D01 D78
Du lịch - Hướng dẫn DL Quốc tế 7810101C 100 D01 D78 D96
 
>> Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội năm trước xem TẠI ĐÂY
Ghi chú:
*Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển: 
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;
D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;
D96: 
Toán học, KHXH, Tiếng Anh;
- N00: Ngữ Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
(1): Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
(2): Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Văn Hóa Hà Nội 2019

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH