Mức học phí Đại học Cần Thơ năm 2018

Trường Đại học Cần Thơ thông báo mức học phí năm học 2017 - 2018 và lộ trình tăng học phí trong các năm tới cụ thể như sau:

HỌC PHÍ DỰ KIẾN VÀ LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ 

1. Các ngành đào tạo đại trà năm học 2017-2018 (áp dụng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015) 
- Nhóm 1: 7.400.000 đồng/năm học, bao gồm: 

 • Các ngành thuộc các Khoa, Viện, Bộ Môn sau: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ ngành Việt Nam học); Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (trừ ngành Công nghệ thực phẩm); Khoa Phát triển nông thôn (trừ ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng); Khoa Thuỷ Sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến thủy sản); Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí); Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL. 
 • Ngành Quản lý công nghiệp (Khoa Công nghệ). 

- Nhóm 2: 8.700.000 đồng/năm học, bao gồm:

 • Các ngành thuộc các Khoa, Viện sau: Khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp); Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Khoa học Tự nhiên; Viện NC&PT Công nghệ sinh học; 
 • Ngành Việt Nam học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn); Ngành Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng); Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn). 

- Các ngành sư phạm: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo. Những học phần ngoài chương trình đào tạo và học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định. 


- Lộ trình tăng học phí dự kiến theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP: 
                                                                                      ĐVT: đồng/sinh viên/tháng

Năm học

Nhóm

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nhóm 1

810.000

890.000

980.000

Nhóm 2

960.000

1.060.000

1.170.000


2. Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến: 

 • Ngành Công nghệ sinh học: Nhân hệ số 2,2 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. 
 • Ngành Nuôi trồng thủy sản: Nhân hệ số 2,0 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. 

Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.


3. Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao: Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2017 như sau: 

 • Ngành Công nghệ thông tin: 22 triệu đồng/năm học 
 • Ngành Kinh doanh quốc tế: 20 triệu đồng/năm học 
 • Ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học: 22 triệu đồng/năm học 

4. Học sinh, sinh viên diện xét tuyển thẳng: 

 • Học bồi dưỡng kiến thức: 7.320.000 đồng/năm học. 
 • Vào đại học chính quy: Nhân hệ số 1,3 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.

 Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Mức học phí Đại học Cần Thơ năm 2018

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!