Nội dung ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - THCS Tây Mỗ

Tham khảo nội dung ôn tập kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2021 - 2022 của trường THCS Tây Mỗ dưới đây.

Nội dung ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - THCS Tây Mỗ

Câu 19, Tìm câu sai trong các câu sau ?

A. Chữ cái in hoa I có tâm đối xứng.

B. Tam giác đều có tâm đối xứng.

C. Tâm đối xứng của đường tròn là tâm đường tròn.

D. Hình bình hành nhận giao điểm của hai đường chéo làm tâm đối xứng.

Noi dung on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Tay Mo

Noi dung on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Tay Mo

Noi dung on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Tay Mo

Noi dung on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Tay Mo

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - THCS Tây Mỗ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!