Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán 8 - THCS Giảng Võ 2021

Nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán khối 8 trường THCS Giảng Võ năm 2021 chi tiết như sau:

Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán 8 - THCS Giảng Võ 2021

Câu 20. Hình thoi không có tính chất nào dưới đây?

A. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

B. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

C. Hai đường chéo vuông góc với nhau.

D. Hai đường chéo bằng nhau.

Noi dung on tap hoc ki 1 mon Toan 8 - THCS Giang Vo 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán 8 - THCS Giảng Võ 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!