Nội dung ôn tập học kì 1 Toán lớp 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 2021

Nội dung đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh năm 2021 như sau:

Nội dung ôn tập học kì 1 Toán lớp 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 2021

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối MB lấy điểm D sao cho MD=MB.

a) Chứng minh AABM = ACDM

b) Chứng minh AB//CD

c) Gọi N là trung điểm của BC. Kéo dài DC cắt AN tại E. Chứng minh rằng C là trung điểm của DE.

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Noi dung on tap hoc ki 1 Toan lop 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Dong Anh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập học kì 1 Toán lớp 7 - TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!