Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 10 năm 2023 THPT Trần Phú

Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Phú, Hà Nội gồm 3 chương: Chương I: Mệnh đề-Tập hợp; Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Chương 3: Hàm số và đồ thị; Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác.Vecto

Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 10 năm 2023 THPT Trần Phú 

Câu 101. Cho tam giác ABC . Có thể xác định bao nhiêu vectơ khác vectơ-không và có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh A, B, C?

A. 2        B. 3        C. 4          D. 6 

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 10 nam 2023 THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 10 năm 2023 THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247