Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 12 năm 2023 THPT Trần Phú

Tham khảo nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024, trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội dưới đây.

Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 12 năm 2023 THPT Trần Phú 

Câu 28: Ngày 1/7/2016, dân số Việt Nam khoảng 91,7 triệu người. Nếu tỉ lệ tăng dân số Việt Nam hàng năm là 1,2% và tỉ lệ này ổn định trong 10 năm liên tiếp thì ngày 1/7/2026 dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu triệu người?

A. 106,3 triệu người.

B. 104,3 triệu người.

C. 105,3 triệu người.

D. 103,3 triệu người.

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Noi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran PhuNoi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran PhuNoi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran PhuNoi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran PhuNoi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran PhuNoi dung on tap hoc ki I mon Toan lop 12 nam 2023 THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập học kì I môn Toán lớp 12 năm 2023 THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247