Nội dung ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 12 năm 2017 - THPT Thăng Long HCM

Trường THPT Thăng Long, TPHCM ra đề cương ôn tập thi cuối kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 như sau:

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 12 năm 2017 - THPT Thăng Long

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: gồm 30 câu

1. Đồng biến, nghịch biến: 3 câu

2. Cực trị: 3 câu

3. GTLN và GTNN: 2 câu

4. Đường tiệm cận: 2 câu

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 3 câu

6. Sự tương giao của 2 đồ thị: 2 câu

7.Đạo hàm và tập xác định của hàm số mũ  : 1 câu

8. Đạo hàm và tập xác định của hàm số lũy thừa: 2 câu

9. Đạo hàm và tập xác định của hàm số logarit: 2 câu

10.Phương trình và bất phương trình mũ và lôgarit: 4 câu

11. Thể tích của khối lăng trụ và khối hình chóp: 3 câu

12. Thể tích của khối nón, khối trụ, khối cầu và diện tích xung quanh hình nón, hình trụ, hình cầu: 3 câu

II. PHẦN TỰ LUẬN: gồm 4 câu

Câu 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số

Câu 2: Giải phương trình mũ hoặc phương trình lôgarit

Câu 3: Giải bất phương trình mũ hoặc bất phương trình lôgarit.

Câu 4: Tìm giá trị của tham số m để phương trình mũ hoặc lôgarit có 2 nghiệm phân biệt.

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 12 năm 2017 - THPT Thăng Long HCM

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!