Nội dung thi cuối kì 1 năm 2021 tỉnh Quảng Nam - lớp 12 môn Sử

Nội dung thi cuối kì 1 năm 2021 - 2022 tỉnh Quảng Nam lớp 12 môn Lịch Sử gồm các chủ đề: Quan hệ quốc tế (1945 - 2000); Các nước Á, Phi, Mĩ latinh (1945 - 2000); Mỹ - Tây Âu - Nhật Bản (1945 - 2000);...

Nội dung thi cuối kì 1 năm 2021 tỉnh Quảng Nam - lớp 12 môn Sử

- Biết hoàn cảnh, những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945).

- Biết quá trình thành lập và mục đích ra đời của Liên hợp quốc.

- Biết được những sự kiện dẫn đến và chấm dứt chiến tranh lạnh. Giải thích được hậu quả của việc thành lập tổ chức NATO và Vácxava mục đích của Mĩ trong chiến tranh lạnh Nguyên nhân chấm dứt chiến tranh lạnh.

Noi dung thi cuoi ki 1 nam 2021 tinh Quang Nam - lop 12 mon Su

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung thi cuối kì 1 năm 2021 tỉnh Quảng Nam - lớp 12 môn Sử

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!