Nội dung thi đánh giá năng lực

Nội dung ôn thi đánh giá năng lực hay nội dung đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội - HCM là điều thí sinh rất quan tâm. Nội dung chi tiết kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQGHN - ĐHQGHCM tất cả các môn như sau:

1. Nội dung thi đánh giá năng lực ĐHQGHN

Đề thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút trên máy tính với cấu trúc và nội dung thi như sau:

Cấu trúc

Số câu

Nội dung

Phần 1: Tư duy định lượng

50

Đại số; Hình học; Giải tích; Thống kê và xác suất sơ cấp.

Phần 2: Tư duy định tính

50

Ngữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống như văn học, ngôn ngữ (từ vựng – ngữ pháp), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, v.v.

Phần 3: Khoa học

50

Hoá học: Hoá học đại cương (các nguyên tố, cấu tạo nguyên tử); Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ…

Vật Lí: Cơ học, Điện học, Quang học, Từ trường, hạt nhân nguyên tử, Lượng tử ánh sáng….

Sinh học: Sinh học cơ thể, Di truyền và biến dị, Tiến hóa….

Địa lí: Địa lí tự nhiên, Địa lí dân cư, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Địa lí các ngành kinh tế, Địa lí các vùng kinh tế.

Lịch sử: Lịch sử thế giới cận – hiện đại Lịch sử Việt Nam cận – hiện đại …

Phần Tư duy định lượng thường gồm 35 câu trắc nghiệm 4 đáp án và 15 câu điền số nguyên và phân số dạng “a/b”. Câu hỏi có cả bốn mức độ Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao. Các chủ đề thường gặp trong phần này như Đại số, Hình học (Hình không gian 11 và 12; Oxy và Oxyz) ; Giải tích; Xác suất; Thống kê.

Phần Tư duy định tính có 5 dạng bài chính gồm:

Dạng bài tìm lỗi sai (5 câu): Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp/ oặc ngữ nghĩa/logic/ phong cách.

Dạng bài tìm đáp án không cùng nhóm (5 câu): Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại/ Chọn tác phẩm không cùng thể loại…

Dạng bài điền từ (5 câu): Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.

Dạng bài đọc hiểu văn bản – câu đơn có 1 câu hỏi (15 câu): Hỏi về nội dung, biện pháp tu từ,....

Dạng bài đọc hiểu văn bản – câu kết hợp có 5 câu hỏi nhỏ (tổng 20 câu): Hỏi về nội dung, biện pháp tu từ, chi tiết trong tác phẩm,…

Nội dung thi phần Khoa học

* Hoá học: Nội dung kiến thức 4 câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần lớn là hoá đại cương, hoá hữu cơ và hoá vô cơ. Kiến thức tập trung chủ yếu ở hoá học lớp 12. Phần này Trong 10 câu cũng chia ra 2 kiểu câu hỏi là câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án chỉ chọn 1 đáp án đúng và 1 câu hỏi điền đáp án vào chỗ trống. Mức độ khó của các câu hỏi có thể xếp là: Nhận biết 20% - Thông hiểu 40% - Vận dụng 30% - Vận dụng cao 10%. 

* Vật lí: Lĩnh vực này gồm 10 câu, trong đó có 9 câu trắc nghiệm 4 đáp án và 1 câu hỏi điền đáp án vào chỗ trống. Dạng câu hỏi lý thuyết có thể  chiếm 30% và câu hỏi bài tập chiếm khoảng 70%.
* Sinh học: Kiến thức thuộc chương trình lớp 11 và lớp 12. Kiến thức sinh học 11 chiếm khoảng 30% trên tổng số câu và ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu. Kiến thức sinh học 12 chiếm khoảng 70%, có cả 4 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao (thường chỉ có 1 câu VDC). Đôi khi sẽ có cả kiến thức sinh học 10 nhưng chỉ ở mức độ Nhận biết.

Với môn Sinh Học, các câu hỏi lý thuyết chiếm 80 - 90%, chỉ có khoảng 10-20% bài tập vận dụng. Các câu hỏi lý thuyết sẽ hỏi từ kiến thức cơ bản, thông hiểu đến các câu hỏi về ứng dụng đời sống.

* Địa lí: Kiến thức trọng tâm vào Địa lí thế giới - phần địa lí quốc gia và khu vực ( Địa lí lớp 11) và toàn bộ địa lí Việt Nam (Địa lí lớp 12). Dạng câu hỏi không máy móc như SGK mà mang tính tổng hợp, tư duy hệ thống theo không gian, vận dụng nhiều kiến thức vào để trả lời câu hỏi. Đặc biệt là ở các câu hỏi Vận dụng và Vận dụng cao. Các câu hỏi thuộc kỹ năng địa lí thường là các dạng nhận diện biểu đồ, xác định tên biểu đồ, bài tập tính toán bảng, kết hợp Atlat với lý thuyết.

* Lịch sử: Câu hỏi dạng trắc nghiệm 4 đáp án với 4 mức độ câu hỏi. Phạm vi kiến thức thuộc Lịch sử lớp 11 và Lịch sử lớp 12 chia làm hai phần: Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới.

2. Nội dung thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM

Đề thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút trên giấy với cấu trúc và nội dung thi như sau:

Cấu trúc

Số câu

Nội dung

Phần 1: Ngôn ngữ

Tiếng Việt

20

Các câu hỏi, bài đọc đánh giá kiến thức văn học khả năng dùng từ, khả năng đọc hiểu, khả năng phân tích bài viết Tiếng Việt và Tiếng Anh

Tiếng Anh

20

Phần 2: Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu

Toán học

10

Các vấn đề về toán phổ thông - Các bài suy luận và xác định các quy luật logic - Các bài phân tích và chọn phương án trả lời tương ứng với từng bảng số liệu cho trước.

Tư duy logic

10

Phân tích số liệu

10

Phần 3: Giải quyết vấn đề

Hoá học

10

Những vấn đề liên quan đến kiến thức khoa học xã hội và tự nhiên

Vật lí

10

Sinh học

10

Địa lí

10

Lịch sử

10

Phần Ngôn ngữ - Tiếng Việt gồm 20 câu với các dạng câu hỏi chính:

Câu hỏi Tiếng Việt: Chính tả, nghĩa của từ, tìm và phát hiện lỗi sai trong thành phần câu và trật tự từ.

Câu hỏi Đọc hiểu ngữ liệu:  Biện pháp tu từ, phương thức biểu đạt, nghĩa của từ,...

Câu hỏi thuộc Văn học dân gian: Điền từ, nội dung,...

Câu hỏi Văn học trung đại: Thể thơ, nội dung,...

Câu hỏi Văn học hiện đại: Nội dung,...

Phần Ngôn ngữ - Tiếng Anh: Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh bao gồm các chuyên đề về Thì động từ, Cấu trúc câu và mệnh đề, Từ loại và Từ vựng. Chủ đề từ vựng đa dạng, không có phạm vi cụ thể.

Có 4 dạng bài, 5 câu trắc nghiệm cho mỗi dạng: Điền từ/ cụm từ hoàn thành câu, Tìm lỗi sai, Viết lại câu và Đọc hiểu. Mặc dù trong đề thi bao gồm nhiều kiến thức ngữ pháp, mức độ khó của bài thi không quá làm khó học sinh với đa số câu hỏi thuộc mức nhận biết và thông hiểu.

Phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu: Toán học (kiến thức trải dài từ lớp 10 đến 12), Tư duy logic (Ngoài chương trình nhưng có liên quan đến Mệnh đề), Phân tích số liệu (Ngoài chương trình nhưng vẫn có liên quan đến phần Thống kê).

Phần Giải quyết vấn đề

* Hoá học: Với dạng bài trắc nghiệm 4 đáp án, nội dung kiến thức được chia thành 3 lớp trong đó chủ yếu là câu hỏi lớp 12. Ngoài ra cũng có chương trình lớp 11 và chương trình lớp 10. Nội dung lớp 12 có thể rơi vào các chương trình như este-lipit, cacbohiđrat, amin - amino axit axit protein,...

Với dạng bài đọc hiểu, các thông tin có thể nằm ngoài sách giáo khoa.

* Vật lí: Phạm vi kiến thức trắc nghiệm 4 đáp án chủ yếu tập trung vào chương trình Vật lí lớp 12 với hai chương Dao động cơ và dòng điện xoay chiều. Tuy nhiên phần kiến thức Vật lí lớp 12 khá phong phú nên nội dung các năm có thể không giống nhau. Dạng bài đọc hiểu, kiến thức thường nằm ngoài sách giáo khoa. Bài đọc có thể là một thí nghiệm, ứng dụng vật lí,...

* Sinh học: Kiến thức thuộc chương trình lớp 10, 11, 12. Kiến thức sinh học 11 chiếm khoảng 20% trên tổng số câu và ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Kiến thức sinh học 12 chiếm khoảng 60%, có cả 4 mức độ. Kiến thức sinh học 10 chiếm khoảng 20%, thường ở mức độ nhận biết và thông hiểu.

* Địa lí: Gồm câu hỏi trắc nghiệm bốn đáp án và các bài đọc hiểu. Phạm vi kiến thức thường tập trung ở lớp 11 (Địa lí quốc gia và vùng lãnh thổ) và lớp 12 (Địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, ngành kinh tế và địa lí vùng kinh tế). Dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án chủ yếu ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Câu hỏi trong 2 bài đọc hiểu sẽ ở mức độ cao hơn yêu cần sự suy luận, tổng hợp nội dung của các đoạn văn hoặc một đoạn văn, đôi khi phải sử dụng các phép tính toán để lựa chọn đáp án.

* Lịch sử: Phạm vi kiến thức dạng câu hỏi trắc nghiệm tập trung chủ yếu ở lớp 12. Nội dung câu hỏi chủ yếu là kiến thức trong chương trình SGK. Bài đọc hiểu chủ yếu nằm trong kiến kiến thức SGK lớp 11 và lớp 12.

Tuyensinh247

DÀNH CHO 2K6 – LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2024!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247:

  • Hệ thống kiến thức trọng tâm & làm quen các dạng bài chỉ có trong kỳ thi ĐGNL
  • Phủ kín lượng kiến thức với hệ thống ngân hàng hơn 15.000 câu hỏi độc quyền
  • Học live tương tác với thầy cô kết hợp tài khoản tự luyện chủ động trên trang

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY

Group Zalo 2K6 ôn thi ĐGNL & ĐGTD 2024 miễn phí

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Nội dung thi đánh giá năng lực

  •  
Đăng ký tư vấn khóa ĐGNL!