Nội dung thi học kì 1 môn Sinh 10 - Quảng Nam 2021

Nội dung kiểm tra cuối học kì 1 môn Sinh khối 10 tại Quảng Nam năm học 2021 - 2022 gồm: Giới thiệu chung về thế giới sống, Thành phần hóa học của tế bào, Cấu trúc tế bào.

Nội dung thi học kì 1 môn Sinh 10 -  Quảng Nam 2021

- Nhận biết được tên các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống từ thấp đến cao.

- Nhận biết được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

- Nhận biết được (tên 5)( các ) giới sinh vật, đặc điểm của từng giới.

- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

Noi dung thi hoc ki 1 mon Sinh 10 -  Quang Nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Nội dung thi học kì 1 môn Sinh 10 - Quảng Nam 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!