Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị công bố phương án tuyển sinh 2017

Năm 2017, phân hiệu ĐH Huế tại Quảng trị xét tuyển theo 2 hình thức: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Ký hiệu: DHQ

1. Đối tượng tuyển sinh:

a. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; 

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT. 

b. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia 

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52340101 Quản trị kinh doanh
Do trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cấp bằng
50   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Do Khoa Du lịch - Đại học Huế cấp bằng
30   Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 48 12 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 48 12 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
5 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 48 12 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị công bố phương án tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!