Phân hiệu ĐH Xây dựng miền trung tại Đà Nẵng tuyển sinh 2020

Thông tin tuyển sinh phân hiệu trường Đại học xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng năm 2020 được công bố, theo đó trường xét tuyển theo 4 phương thức.

- Tên tiếng Việt: Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng;

- Tên tiếng Anh: Mien Trung University of Civil Engineering – Campus in Danang (MUCEDN);

- Mã trường: XDN;

- Loại trường: Công lập;

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

1. Ngành nghề tuyển sinh, tổ hợp môn:

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

I

Đại học chính quy

1

7580201XDN

Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
A01 (Toán, Vật lý, Anh văn)
C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn)
D01 (Toán, Ngữ văn, Anh văn)

2

7580205XDN

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)

3

7580302XDN

Quản lý Xây dựng

4

7580301XDT

Kinh tế Xây dựng

5

7520320XDT

Kỹ thuật Môi trường

6

7580213XDT

Kỹ thuật cấp thoát nước

7

7340301XDT

Kế toán

8

7480101XDT

Khoa học máy tính

9

7580101XDN

Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật)
V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật)
V02 (Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật)
V03 (Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật)

10

7580103XDT

Kiến trúc Nội thất

II

Đại học liên thông (chính quy)

1

7580201XDN

Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
A01 (Toán, Vật lý, Anh văn)
C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn)
D01 (Toán, Ngữ văn, Anh văn)

2

7580205XDN

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)

2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển Đại học chính quy

2.1. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;

- Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT);

- Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúc);

- Xét tuyển thẳng.

2.2. Điều kiện xét tuyển:

2.2.1. Xéttuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Có điểm thi THPT Quốc gia 2020 đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định. (Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2020. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 13 điểm);

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

2.2.2. Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT)

- Đã tốt nghiệp THPT (Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng với trường hợp tuyển sinh liên thông);

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+Điểm tổng kết học kỳ 1 của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 03 năm THPT.

2.2.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (áp dụng cho ngành Kiến trúc)

2.2.3.1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Có điểm thi THPT Quốc gia 2020 đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định. (Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2020. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 13 điểm);

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

Trong đó tổ hợp môn gồm 2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật.

2.2.3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Tổng điểm các môn môn (02 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó điểm 02 môn văn hóa được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+Điểm tổng kết học kỳ 1 của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 3 năm THPT.

Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do Trường tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển.

2.2.4. Xét tuyển thẳng:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Quy định theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển Liên thông

3.1. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT);

- Tổ chức thi tuyển (áp dụng tuyển sinh cho các đối tượng chưa đủ điều kiện xét tuyển từ kết quả học tập THPT);

3.2. Điều kiện xét tuyển

3.2.1. Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT)

- Đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm.

Trong đó điểm 03 môn được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Điểm tổng kết của năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của năm lớp 12;

+Điểm tổng kết học kỳ 1 của năm lớp 12;

+ Điểm tổng kết của 03 năm THPT.

3.2.2. Tổ chức thi tuyển (áp dụng cho tuyển sinh liên thông chính quy các đối tượng chưa đủ điều kiện xét tuyển từ kết quả học tập THPT)

- Đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp thi tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 15 điểm.

Trong đó tổ hợp môn thi, bài thi đối với từng ngành đào tạo gồm:

+ Toán cao cấp, cơ sở ngành, chuyên ngành;

+ Toán THPT, cơ sở ngành, chuyên ngành.

4. Nguyên tắc xét tuyển, điều kiện phụ

4.1. Nguyên tắc xét tuyển (XT)

- Điểm XT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT;

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

4.2. Điều kiện phụ:

          Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp. Riêng ngành Kiến trúc trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

5. Cách đăng ký xét tuyển:

- Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://mucedanang.edu.vn/app/dk_online, sau đó gửi hồ sơ về Phân hiệu.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian đăng ký xét tuyển:

- Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT): thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 bắt đầu từ ngày 01/5/2020;

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Vùng tuyển sinh và chế độ ưu tiên:

7.1. Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phân hiệu ĐH Xây dựng miền trung tại Đà Nẵng tuyển sinh 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học