Phân hiệu ĐH Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng tuyển sinh 2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021 của Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng đã được công bố. Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo dưới đây.

1. Ngành nghề tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo:

Phan hieu DH Xay dung Mien Trung tai Da Nang tuyen sinh 2021

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG CÁC NĂM GẦN ĐÂY

2. Tổ hợp xét tuyển

Phan hieu DH Xay dung Mien Trung tai Da Nang tuyen sinh 2021

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển hệ đào tạo Thạc sĩ (Nhà trường sẽ có thông báo riêng)

4. Phương thức tuyển sinh, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển Đại học chính quy

4.1. Phương thức tuyển sinh:

Phan hieu DH Xay dung Mien Trung tai Da Nang tuyen sinh 2021

Thí sinh có thể đồng thời đăng ký xét tuyển nhiều phương thức trên đây.

4.2. Điều kiện xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:

4.2.1. Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT

a) Chỉ tiêu: Nhà trường dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

b) Điều kiện xét tuyển

-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-  Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

-  Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định (điểm sàn) và công bố sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021;

-  Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

c) Nguyên tắc xét tuyển

-  Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;

-  Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

a) Điều kiện xét tuyển

-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-  Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

-  Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển được xét từ kết quả học tập THPT thuộc một trong các trường hợp sau:

+  Điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12;

+  Điểm trung bình của năm lớp 12;

+  Điểm trung bình của 3 năm THPT.

b) Nguyên tắc xét tuyển

-  Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;

-  Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.3. Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT

a) Điều kiện xét tuyển

-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-  Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

-  Có điểm xét tốt nghiệp THPT lớn hơn hoặc bằng 6.0 điểm.

b) Nguyên tắc xét tuyển

-  Xét tuyển từ thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT cao nhất xuống các thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.4. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (dành cho thí sinh chọn tổ hợp V00, V01 để dự tuyển vào ngành Kiến trúc và Kiến trúc nội thất)

4.2.4.1. Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT:

a) Điều kiện xét tuyển

-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-  Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

-  Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (gồm 2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật) cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn do Nhà trường quy định và công bố sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2021;

-  Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

b) Nguyên tắc xét tuyển

-  Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên;

-  Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2.4.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT:

a) Điều kiện xét tuyển

-  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-  Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

-  Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm.

Trong đó 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển gồm 2 môn văn hóa và môn Vẽ mỹ thuật, điểm 2 môn văn hóa thí sinh có thể chọn 1 trong 3 trường hợp sau:

+  Điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12;

+  Điểm trung bình của năm lớp 12;

+  Điểm trung bình của 3 năm THPT.

Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do Trường tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để làm điều kiện tham gia xét tuyển.

b) Nguyên tắc xét tuyển

-  Điểm xét tuyển = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên;

-  Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp

4.2.4.3. Thi tuyển vẽ mỹ thuật:

-  Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng;

-  Thời gian dự kiến: Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/06/2021, thi tuyển ngày 03, 04/07/2021; Các đợt tiếp theo thi tuyển vào ngày 07, 08 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;

-  Môn thi vẽ mỹ thuật: Thi vẽ tĩnh vật hoặc đầu tượng.

4.2.5. Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh:

-  Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả năm 2020);

-  Điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2021 phải đạt lớn hơn hoặc bằng 600 điểm (>=600 điểm).

4.2.6. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng

Thực hiện theo quy định của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nhà trường có thông báo chi tiết riêng) .

5. Phương thức tuyển sinh, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển đại học hệ liên thông chính quy

5.1. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;

Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ);

Xét tuyển từ kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên.

5.2. Điều kiện xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển

5.2.1. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các tiêu chí xét tuyển như hệ chính quy.

5.2.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

Các tiêu chí xét tuyển như hệ chính quy.

5.2.3. Xét tuyển từ kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

a) Điều kiện nhận hồ sơ

-  Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;

-  Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Điều kiện xét tuyển

-  Đối với thí sinh học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học ở trình độ đã đào tạo theo thang điểm 4 phải lớn hơn hoặc bằng 2.0 điểm;

-  Đối với thí sinh học theo niên chế: Điểm trung bình tốt nghiệp ở trình độ đã đào tạo phải lớn hơn hoặc bằng 5.0 điểm.

c) Nguyên tắc xét tuyển

-  Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau đối với thí sinh học theo niên chế thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn thực hành nghề nghiệp cao nhất;

-  Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau đối với thí sinh học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

6. Cách đăng ký xét tuyển

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://mucedanang.edu.vn/app/dk_online, sau đó gửi hồ sơ về Phân hiệu;

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phân hiệu;

Cách 3: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Đào tạo Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung TP Đà Nẵng.

Số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển

7.1. Đối với Thạc sĩ:

Thời gian dự kiến tuyển sinh trong năm: Tháng 9 năm 2021.

7.2. Đối với Đại học chính quy:

Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông (THPT): Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 dự kiến bắt đầu từ ngày 05/03/2021 đến 30/07/2021, các đợt tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh từ ngày 01/08/2021 đến tháng 12/2021 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Xét tuyển từ điểm xét tốt nghiệp THPT: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 dự kiến sau khi có điểm thi THPT 2021, các đợt tiếp theo nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh đến tháng 12/2021 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển dự kiến ngay sau khi có kết quả điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

7.3. Đối với Liên thông chính quy:

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: Tháng 3, tháng 8 và tháng 12 năm 2021.

8. Vùng tuyển sinh và chế độ ưu tiên

8.1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

8.2. Chế độ ưu tiên:

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phân hiệu ĐH Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng tuyển sinh 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!